Hydrologi

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp. Den hydrologiska läran omfattar vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden.

2020 - Flöden i södra Sverige

Året inleddes milt och nederbördsrikt med mycket höga flöden i Götaland. Vid stationen Hillared i Ätran var flödet i februari det högsta uppmätta sedan stationen startade 1931.

Mest läst hydrologi

Faktapaket