SMHI: Hydrologiska rapporter (1985 - idag)

SMHI ger i dagsläget ut sju rapportserier. Tre av dessa, R-serierna är avsedda för internationell publik och skrivs därför oftast på engelska. I de övriga serierna används det svenska språket. Nedan visas de rapporter som är utgivna i serien HYDROLOGI. Serien har rapporter från 1985 och framåt.

Sveriges hydrologi

Sten Bergström (1993)

Sveriges Hydrologi

 

1. Hydrokemiska data från de svenska fältforskningsområdena

Bengt Carlsson (1985)

Hydrokemiska data från de svenska fältforskningsområdena

 

2. Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser

Martin Häggström och Magnus Persson (1986)

Utvärdering av 1985 års vårflödesprognoser

3. Riktlinjer och praxis vid dimensionering av utskov och dammar i USA. Rapport från en studieresa i oktober 1985

Sten Bergström, Ulf Ehlin, SMHI, och Per-Eric Ohlsson, VASO (1986)

Riktlinjer och praxis vid dimensionering av utskov och dammar i USA. Rapport från en studieresa i oktober 1985

4. Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering – Ett pilotprojekt

Barbro Johansson, Erland Bergstrand och Torbjörn Jutman (1986)

Skåneprojektet - Hydrologisk och oceanografisk information för vattenplanering – Ett pilotprojekt

5. Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 1985

Martin Häggström (1986)

Översiktlig sammanställning av den geografiska fördelningen av skador främst på dammar i samband med septemberflödet 1985

6. Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt

Barbro Johansson (1986)

Vattenföringsberäkningar i Södermanlands län - ett försöksprojekt

7. Areella snöstudier

Maja Brandt (1986)

Areella snöstudier

8. PULS-modellen: Struktur och tillämpningar

Bengt Carlsson, Sten Bergström, Maja Brandt och Göran Lindström (1987)

PULS-modellen: Struktur och tillämpningar

9. Numerisk beräkning av vågor i kraftverksdammar

Lennart Funkquist (1987)

Numerisk beräkning av vågor i kraftverksdammar

10. Application of the HBV model to Bolivian basins

Barbro Johansson, Magnus Persson, Enrique Aranibar and Robert Llobet (1987)

Application of the HBV model to Bolivian basins

11. Monthly streamflow simulation in Bolivian basins with a stochastic model

Cecilia Ambjörn, Enrique Aranibar and Roberto Llobet (1987)

Monthly streamflow simulation in Bolivian basins with a stochastic model

12. De svenska huvudvattendragens namn och mynningspunkter

Kurt Ehlert, Torbjörn Lindkvist och Todor Milanov (1987)

De svenska huvudvattendragens namn och mynningspunkter

13. Analys av avrinningsserier för uppskattning av effektivt regn

Göran Lindström (1987)

Analys av avrinningsserier för uppskattning av effektivt regn

14. Modellberäkning av extrem effektiv nederbörd

Maja Brandt, Sten Bergström, Marie Gardelin och Göran Lindström (1987)

Modellberäkning av extrem effektiv nederbörd

15. Sjökarte- och sjöuppgifter. Register 1987

Håkan Danielsson och Torbjörn Lindkvist (1987)

Sjökarte- och sjöuppgifter. Register 1987

16. Utvärdering av 1986 års vårflödesprognoser

Martin Häggström och Magnus Persson (1987)

Utvärdering av 1986 års vårflödesprognoser

17. Skogsskador - klimat

Bertil Eriksson, Barbro Johansson, Katarina Losjö och Haldo Vedin (1987)

Skogsskador - klimat

18. Bestämning av optimalt klimatstationsnät för hydrologiska prognoser

Maja Brandt (1987)

Bestämning av optimalt klimatstationsnät för hydrologiska prognoser

19. Utvärdering av 1987 års vårflödesprognoser

Martin Häggström och Magnus Persson (1988)

Utvärdering av 1987 års vårflödesprognoser

20. Frysförluster av vatten

Todor Milanov (1988)

Frysförluster av vatten

21. Application of the HBV model to the upper Río Cauca basin

Martin Häggström, Göran Lindström, Luz Amelia Sandoval and Maria Elvira Vega (1988)

Application of the HBV model to the upper Río Cauca basin

22. Snökartläggning med satellitdata i Kultsjöns avrinningsområde

Mats Moberg och Maja Brandt (1988)

Snökartläggning med satellitdata i Kultsjöns avrinningsområde

23. Hydrologiska stationsnät 1989. Svenskt Vattenarkiv

Martin Gotthardsson och Sten Lindell (1989)

Hydrologiska stationsnät 1989. Svenskt Vattenarkiv

24. Aplicacion del modelo HBV a la cuenca superior del Río Cauca

Martin Häggström, Göran Lindström, Luz Amelia Sandoval y Maria Elvira Vega (1989)

Aplicacion del modelo HBV a la cuenca superior del Río Cauca

25. Svåra islossningar i Torneälven. Förslag till skadeförebyggande åtgärder

Gun Zachrisson (1989)

Svåra islossningar i Torneälven. Förslag till skadeförebyggande åtgärder

26. Anpassning av HBV-modellen till Torneälven

Martin Häggström (1989)

Anpassning av HBV-modellen till Torneälven

27. Application of the HBV model for flood forecasting in six Central American rivers

Martin Häggström and Göran Lindström (1990)

Application of the HBV model for flood forecasting in six Central American rivers

28. Parametervärden för HBV-modellen i Sverige. Erfarenheter från modellkalibreringar under perioden 1975 - 1989

Sten Bergström (1990)

Parametervärden för HBV-modellen i Sverige. Erfarenheter från modellkalibreringar under perioden 1975 - 1989

29. Spridningsstudier i Glan

Urban Svensson och Ingemar Holmström (1990)

Spridningsstudier i Glan

30. Analys av avrinningens trender i Sverige

Torbjörn Jutman (1991)

Analys av avrinningens trender i Sverige

31. Aplicacion del modelo HBV a la cuenca del Río Cauto en Cuba

Mercedes Rodriguez, Barbro Johansson, Göran Lindström, Eduardo Planos y Alfredo Remont (1991)

Aplicacion del modelo HBV a la cuenca del Río Cauto en Cuba

32. Simulering av vårflöden med HBV-modellen

Erik Arnér (1991)

Simulering av vårflöden med HBV-modellen

33. Snömätning med georadar och snötaxeringar i övre Luleälven

Maja Brandt (1991)

Snömätning med georadar och snötaxeringar i övre Luleälven

34. Markläckage och vattendragstransport av kväve och fosfor i Roxen/Glan-systemet, Östergötland

Bent Göransson, Maja Brandt och Hans Bertil Wittgren (1991)

Markläckage och vattendragstransport av kväve och fosfor i Roxen/Glan-systemet, Östergötland

35. Utbyggd hydrologisk prognos- och varningstjänst. Rapport från studieresa i USA 1991-04-22--30

Ulf Ehlin och Per-Eric Ohlsson, VASO (1991)

Utbyggd hydrologisk prognos- och varningstjänst. Rapport från studieresa i USA 1991-04-22--30

36. Hydrologiska stationsnät 1992/Hydrological network. Svenskt Vattenarkiv

Martin Gotthardsson, Pia Rystam och Sven- Erik Westman (1992)

Hydrologiska stationsnät 1992/Hydrological network. Svenskt Vattenarkiv

37. Skogens inverkan på vattenbalansen

Maja Brandt (1992)

Skogens inverkan på vattenbalansen

38. Känslighetsanalys av Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av hel älv

Joakim Harlin, Göran Lindström, Mikael Sundby (SMHI) och Claes-Olof Brandesten (Vattenfall Hydropower AB) (1992)

Känslighetsanalys av Flödeskommitténs riktlinjer för dimensionering av hel älv

39. Realtidsbestämning av arealnederbörd

Sten Lindell (1993)

Realtidsbestämning av arealnederbörd

40. Vattenföring i Sverige. Del 1. Vattendrag till Bottenviken

Svenskt Vattenarkiv (1995)

Vattenföring i Sverige. Del 1. Vattendrag till Bottenviken

41. Vattenföring i Sverige. Del 2. Vattendrag till Bottenhavet

Svenskt Vattenarkiv (1995)

Vattenföring i Sverige. Del 2. Vattendrag till Bottenhavet

42. Vattenföring i Sverige. Del 3. Vattendrag till Egentliga Östersjön

Svenskt Vattenarkiv (1993)

Vattenföring i Sverige. Del 3. Vattendrag till Egentliga Östersjön

43. Vattenföring i Sverige. Del 4. Vattendrag till Västerhavet

Svenskt Vattenarkiv (1994)

Vattenföring i Sverige. Del 4. Vattendrag till Västerhavet

44. Analys av snösmältningsförlopp

Martin Häggström och Jörgen Sahlberg (1993)

Analys av snösmältningsförlopp

45. Utnyttjande av temperaturens persistens vid beräkning av volymsprognoser med HBVmodellen

Magnus Persson (1993)

Utnyttjande av temperaturens persistens vid beräkning av volymsprognoser med HBVmodellen

46. Uppföljning av Flödeskommitténs riktlinjer

Göran Lindström, Joakim Harlin och Judith Olofsson (1993)

Uppföljning av Flödeskommitténs riktlinjer

47. Alkalinitets- och pH-förändringar i Ume-älven orsakade av minimitappning

Bengt Carlsson (1993)

Alkalinitets- och pH-förändringar i Ume-älven orsakade av minimitappning

48. Application of the HBV model to the Upper Indus River for inflow forecasting to the Tarbela dam

Håkan Sanner, Joakim Harlin and Magnus Persson (1994)

Application of the HBV model to the Upper Indus River for inflow forecasting to the Tarbela dam

49. Sveriges vattenbalans. Årsmedelvärden 1961 - 1990 av nederbörd, avdunstning och avrinning

Maja Brandt, Torbjörn Jutman och Hans Alexandersson (1994)

Sveriges vattenbalans. Årsmedelvärden 1961 - 1990 av nederbörd, avdunstning och avrinning

50. Avrinningsområden i Sverige. Del 3 Vattendrag till Egentliga Östersjön och Öresund

Svenskt Vattenarkiv (1994)

Avrinningsområden i Sverige. Del 3 Vattendrag till Egentliga Östersjön och Öresund

51. Svenskt Vattenarkiv. Översvämningskänsliga områden i Sverige

Martin Gotthardsson (1994)

Svenskt Vattenarkiv. Översvämningskänsliga områden i Sverige

52. Avdunstningens höjdberoende i svenska fjällområden bestämd ur vattenbalans och med modellering

Åsa Evremar (1994)

Avdunstningens höjdberoende i svenska fjällområden bestämd ur vattenbalans och med modellering

53. FFO - Stationsnät för fältforskningsområden 1994

Magnus Edström och Pia Rystam (1994)

FFO - Stationsnät för fältforskningsområden 1994

54. A comparative study of the HBV model and development of an automatic calibration scheme

Zhang Xingnan (1994)

A comparative study of the HBV model and development of an automatic calibration scheme

55. Svenskt dammregister - Södra Sverige

Svenskt Vattenarkiv (1994)

Svenskt dammregister - Södra Sverige

56. Svenskt dammregister - Norra Sverige

Svenskt Vattenarkiv (1995)

Svenskt dammregister - Norra Sverige

57. Snökartering i svenska fjällområdet med NOAA-satellitbilder

Martin Häggström (1994)

Snökartering i svenska fjällområdet med NOAA-satellitbilder

58. Kvävetransport till Slätbaken från Söderköpingsåns avrinningsområde

Hans Bertil Wittgren (1995)

Kvävetransport till Slätbaken från Söderköpingsåns avrinningsområde

59. Vattenbalans för fältforskningsområden.

Ola Pettersson (1995)

Vattenbalans för fältforskningsområden.

60. Assessment of surface water resources in the Manyame catchment - Zimbabwe

Barbro Johansson, Katarina Losjö, Nils Sjödin, Remigio Chikwanha and Joseph Merka (1995)

Assessment of surface water resources in the Manyame catchment - Zimbabwe

61. Älvtemperaturers variationer i Sverige under en tioårsperiod

Behzad Koucheki (1995)

Älvtemperaturers variationer i Sverige under en tioårsperiod

62. Sänkta och torrlagda sjöar

Svenskt Vattenarkiv (1995)

Sänkta och torrlagda sjöar

63. Hydrokemi i fältforskningsområden

Malin Kanth (1995)

Hydrokemi i fältforskningsområden

64. Hydrometeorological Monitoring and Modelling for Water Resources Development and Hydropower Optimisation in Bolivia

Mikael Sundby, Rikard Lidén , Nils Sjödin, Helmer Rodriguez, Enrique Aranibar (1995)

Hydrometeorological Monitoring and Modelling for Water Resources Development and Hydropower Optimisation in Bolivia

65. Avrinningen från Sverige till omgivande hav

Maja Brandt, Kurt Ehlert (1996)

Avrinningen från Sverige till omgivande hav

66. Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Latvia

Sten Lindell, Håkan Sanner, Irena Nikolushkina, Inita Stikute (1996)

Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Latvia

67. Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Estonia

Sten Lindell, Bengt Carlsson, Håkan Sanner, Alvina Reihan, Rimma Vedom (1996)

Application of the integrated hydrological modelling system IHMS-HBV to pilot basin in Estonia

68. Stationstäthet och hydrologiska prognoser

Sara Larsson, Rikard Lidén (1996)

Stationstäthet och hydrologiska prognoser

69. Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-1994

Maja Brandt (1996)

Sedimenttransport i svenska vattendrag exempel från 1967-1994

70. Avrinningsområden i Sverige. Del 4. Vattendrag till Västerhavet

Svenskt Vattenarkiv (1996)

Avrinningsområden i Sverige. Del 4. Vattendrag till Västerhavet

71. Svenskt sjöregister. 2 delar

Svenskt Vattenarkiv (1996)

Svenskt sjöregister. 2 delar

72. Integrated Hydrological Monitoring and Forecasting System for the Vistula River Basin. Final report

Sten Lindell, Lars O Ericsson, Håkan Sanner, Karin Göransson SMHI Malgorzata Mierkiewicz , Andrzej Kadlubowski, IMGW (1997)

Integrated Hydrological Monitoring and Forecasting System for the Vistula River Basin. Final report

73. Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990. Beräkningar med HBVmodellen

Maja Brandt, Gun Grahn (1998)

Avdunstning och avrinningskoefficient i Sverige 1961-1990. Beräkningar med HBVmodellen

74. Vattentemperaturer i sjöar, sommar och vinter - resultat från SMHIs mätningar

Anna Eklund (1998)

Vattentemperaturer i sjöar, sommar och vinter - resultat från SMHIs mätningar

75. Analys och beräkning av snösmältningsförlopp

Barbro Johansson, Magnus Edström, Katarina Losjö och Sten Bergström (1998)

Analys och beräkning av snösmältningsförlopp

76. Istjocklek på sjöar

Anna Eklund (1998)

Istjocklek på sjöar

77. An evapotranspiration model using SYNOP weather observations in the Penman-Monteith equation

Björn Bringfelt (1998)

An evapotranspiration model using SYNOP weather observations in the Penman-Monteith equation

78. Avrinningsområden i Sverige. Del 2 Vattendrag till Bottenhavet

Svenskt Vattenarkiv (1998)

Avrinningsområden i Sverige. Del 2 Vattendrag till Bottenhavet

79. Snöns vatteninnehåll Modellberäkningar och statistik för Sverige

Maja Brandt, Anna Eklund (1999)

Snöns vatteninnehåll Modellberäkningar och statistik för Sverige

80. Some facts about the Torne and Kalix River Basins. A contribution to the NEWBALTIC II workshop in Abisko June 1999

Bengt Carlsson (1999)

Some facts about the Torne and Kalix River Basins. A contribution to the NEWBALTIC II workshop in Abisko June 1999

81. Isläggning och islossning i svenska sjöar

Anna Eklund (1999)

Isläggning och islossning i svenska sjöar

82. Avrinningsområden i Sverige. Del 1. Vattendrag till Bottenviken

Svenskt Vattenarkiv (2000)

Avrinningsområden i Sverige. Del 1. Vattendrag till Bottenviken.

83. Vinteravdunstning i HBV-modellen - jämförelse med mätdata

Anna Eklund, Marie Gardelin, Anders Lindroth (2000)

Vinteravdunstning i HBV-modellen - jämförelse med mätdata

84. Tjäle och avrinning i Svartberget – studier med HBV-modellen

Göran Lindström, Mikael Ottosson Löfvenius (2000)

Tjäle och avrinning i Svartberget – studier med HBV-modellen

85. HBV-modellen och flödesprognoser

Bengt Carlsson och Göran Lindström (2001)

HBV-modellen och flödesprognoser

86. Snow distribution in a mountainous region. A remote sensing study

Josef Källgården (2001)

Snow distribution in a mountainous region. A remote sensing study

87. Snötaxering med georadar – Bättre vårflödesprognoser med HBV-modellen?

Johan Andréasson, Anders Gyllander, Barbro Johansson, Josef Källgården, Sten Lindell, Judith Olofsson, Angela Lundberg (2001)

Snötaxering med georadar – Bättre vårflödesprognoser med HBV-modellen?

88. Temperaturens höjdberoende – En studie i Indalsälvens avrinningsområde

Deliang Chen, Barbro Johansson (2003)

Temperaturens höjdberoende – En studie i Indalsälvens avrinningsområde.

89. Utvärdering av SMHI:s prognos- och varningstjänsts verksamhet under flödena januari t o m mars 2002 i sydvästra Sverige

Agne Lärke, Håkan Sanner, Anna Johnell (2003)

Utvärdering av SMHI:s prognos- och varningstjänsts verksamhet under flödena januari t o m mars 2002 i sydvästra Sverige

90. Satellite data on snow cover in the HBV model. Method development and evaluation

Barbro Johansson, Johan Andreasson och Johan Jansson (2003)

Satellite data on snow cover in the HBV model. Method development and evaluation

91. BIOLA – BIOgeochemical LAke Model Manual

Charlotta Pers (2003)

BIOLA – BIOgeochemical LAke Model Manual

92. Utvärdering av SMHIs prognos- och varningstjänsts verksamhet under flödet i området runt Emån juli 2003

Carl Granström (2003)

Utvärdering av SMHIs prognos- och varningstjänsts verksamhet under flödet i området runt Emån juli 2003

93. Modell för prognos av tidpunkt och karaktär för islossningen i Torne älv

Carl Granström (2003)

Modell för prognos av tidpunkt och karaktär för islossningen i Torne älv.

94. Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve – Tester för Motala Ström

Maja Brandt och Gun Grahn, SMHI. Erik Årnfelt och Niclas Bäckman, Länsstyrelsen Östergötland (2004)

Anpassning av TRK-systemet från nationell till regional nivå samt scenarioberäkningar för kväve – Tester för Motala Ström

95. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under flödet i södra Lappland juli 2004

Carl Granström (2004)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under flödet i södra Lappland juli 2004.

96. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under flödet i Småland juli 2004

Carl Granström (2004)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under flödet i Småland juli 2004.

97. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under flödet i nordvästra Lappland juli 2004.

Carl Granström (2004)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under flödet i nordvästra Lappland juli 2004.

98. Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS

Tahsin Yacoub, Ylwa Westman, Håkan Sanner, Bernth Samuelsson (2005)

Detaljerad översvämningskarta för Eskilstunaån. Ett projekt inom KRIS-GIS

99. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under vårfloden i fjällen juni 2005

Carl Granström (2005)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos och varningstjänst under vårfloden i fjällen juni 2005

100. Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering. En fallstudie.

Tahsin Yacoub , Håkan Sanner (2006)

Vattenståndsprognoser baserade på översiktlig kartering. En fallstudie.

101. Regional kalibrering av HBV-modellen

Göran Lindström (2006)

Regional kalibrering av HBV-modellen

102. Svenskt Vattendragsregister

Kurt Ehlert (2006)

Svenskt Vattendragsregister

103. HBV-NP Model Manual

Charlotta Pers (2007)

HBV-NP Model Manual

104. Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data. Metodutveckling och utvärdering

Barbro Johansson, Göran Lindström, Jonas Olsson, Tahsin Yacoub, Günter Haase, Karin Jacobsson, Anna Johnell, Håkan Sanner (2007)

Översvämningsprognoser i områden med ofullständiga data. Metodutveckling och utvärdering.

105. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i sydvästra Sverige - nov 2006 till jan 2007

Carl Granström, Anna Johnell, Martin Häggström (2007)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i sydvästra Sverige - nov 2006 till jan 2007

106. Översiktlig kartpresentation av klimatförändringars påverkan på Sveriges vattentillgång - Underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen

Johan Andréasson, Sara-Sofia Hellström, Jörgen Rosberg, Sten Bergström (2007)

Översiktlig kartpresentation av klimatförändringars påverkan på Sveriges vattentillgång - Underlag till Klimat- och sårbarhetsutredningen

107. Kväveretention i svenska sjöar och vattendrag – betydelse för utsläpp från reningsverk

Berit Arheimer, Charlotta Pers (2007)

Kväveretention i svenska sjöar och vattendrag – betydelse för utsläpp från reningsverk

108. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i Götaland – juni och juli 2007

Calle Granström, Martin Häggström, Sten Lindell, Judith Olofsson, Anna Eklund (2007)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden i Götaland – juni och juli 2007

109. Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm

Niclas Hjerdt, Markus Andersén, Christer Jonsson och Dan Eklund (2007)

Hydraulik i Klarälvens torrfåra vid tappningar från Höljes kraftverksdamm

110. Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden

Sara-Sofia Hellström, Göran Lindström (2008)

Regional analys av klimat, vattentillgång och höga flöden

111. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden under vårfloden 2008

Calle Granström, Linda Gren, Magdalena Dahlin, Sara-Sofia Hellström (2008)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under höga flöden under vårfloden 2008

112. Improvement HBV model Rhine in FEWS. Final report

Gitte Berglöv, Jonas German, Hanna Gustavsson, Ulrika Harbman, Barbro Johansson (2009)

Improvement HBV model Rhine in FEWS. Final report

113. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i södra Sverige 2010

Katarina Norén, Carl Granström, Roger Eriksson (2010)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i södra Sverige 2010

114. Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i Norrland 2010

Katarina Norén, Carl Granström, Roger Eriksson (2010)

Utvärdering av SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst under vårfloden i Norrland 2010

115. Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven

Gunn Persson, Gunn Persson, Sara-Sofia Asp, Karin Dyrestam, Dan Eklund, Anders Gyllander, Kristoffer Hallberg, Anna Johnell, Yacoub Tahsin och Else-Marie Wingqvist (2011)

Detaljerad översvämningskartering av nedre Torneälven

116. Högupplösta nederbördsdata för hydrologisk modellering: en förstudie

Jonas Olsson, Johan Södling, Fredrik Wetterhall (2013)

Högupplösta nederbördsdata för hydrologisk modellering: en förstudie

117. Is på sjöar och älvar

Sven Fremling, Thore Karlin, Birgitta Raab, Eva Edquist, Anna Eklund (2012)

Is på sjöar och älvar. Erfarenheter sammanställda av statshydrolog Sven Fremling 1951. Bearbetade 1991 och 1997 av Thore Karlin och Birgitta Raab

118. Islossning i Torneälven

Gunn Persson (2012)

Islossning i Torneälven

119. Uppehållstider i ytvatten i relation till vattenkvalitet NET, ett generellt uppskalningsverktyg

Göran Lindström, Alena Bartosova, Niclas Hjerdt och Johan Strömqvist (2018)

Uppehållstider i ytvatten i relation till vattenkvalitet NET, ett generellt uppskalningsverktyg

120. Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka – Delrapport 1 i regeringsuppdrag om åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter.

Katarina Stensen, Aino Krunegård, Kristina Rasmusson, Bettina Matti, Niclas Hjerdt (2019)

Sveriges vattentillgång utifrån perspektivet vattenbrist och torka

121. Modellstudie för att undersöka åtgärder som påverkar lågflöden – Delrapport 2 i regeringsuppdrag om åtgärder för att motverka vattenbrist i ytvattentäkter.

Katarina Stensen, Bettina Matti, Kristina Rasmusson, Niclas Hjerdt (2019)

Modellstudie för att undersöka åtgärder som påverkar lågflöden

122. Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden

Göran Lindström (2019)

Hydrologiska aspekter på åtgärder mot vattenbrist och torka inom avrinningsområden

123. Historisk specifik flödeseffekt. Lutningar och bredder för historiska förhållanden Pilotsträckan Motala ström mellan Vättern och Roxen.

Karin Jacobsson, Daniel Carlsson (ej publicerad)

124.Förbättrad vattenbalansberäkning genom inkludering av jordbruksbevattning 

Johan Strömqvist, Eva Johansson, Maria Elenius, Elisabeth Bölenius, Maria Bertrand, Carin Hayer (2020)

 Förbättrad vattenbalansberäkning genom inkludering av jordbruksbevattning

125. Trender i vattenbalans 1961-2019

Niclas Hjerdt (ej publicerad)

126. Ökad kunskap om vattenuttag i Sverige

Anna Eklund, Karin Lundgren Kownacki, Katarina Stensen, Maria Elenius, Anna Engblom, Maud Goltsis Nilsson, Niclas Hjerdt, Tharcisse Ndayizigiye, Johan Strömqvist och Johan Temnerud (2020)

 Ökad kunskap om vattenuttag i Sverige

127. Arbete med SVAR version 2012_1 och 2012_2, Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

Jessica Henestål, Jenny Ranung, Anders Gyllander, Åsa Johnsen, Håkan Olsson, Ola Pettersson, Ylva Westman, Else-Marie Wingqvist (2015)

Arbete med SVAR version 2012_1 och 2012_2, Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

128. Arbete med SVAR version 2016, Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

Ylva Westman, Håkan Olsson, Ola Pettersson, Else-Marie Wingqvist, Daniel Björkert (2017)

Arbete med SVAR version 2016, Svenskt Vattenarkiv, en databas vid SMHI

 

130. Nedströmseffekter från återvätning av dikad skog på torv

Sara Schützer, Maria Elenius, Kristina Isberg, Johan Temnerud (2023)

Nedströmseffekter från återvätning av dikad skog på torv