Anpassning av HBV-modellen till Torneälven.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 26
Författare: Martin Häggström
Publicerad:

Sammanfattning

HBV-modellen, som är en på SHHI utvecklad avrinningsmodell, har anpassats till Torneälven. Med modellen kan vattenföringen beräknas utgående från nederbörd och lufttemperatur som indata. Det geografiska läget av Torneälvens avrinningsområde kan ses i figur 1.
Huvudsyftet med modellanpassningen har varit att få en metod att göra vårflodsprognoser för Torneälven. Speciellt är det den första fasen av vårfloden, då islossningen inträffar, som är av intresse. Med prognoser på vattenföringsutvecklingen som underlag kan man nämligen göra vidare prognoser på när islossningen äger rum. Stor betydelse har takten i vattenföringsökningen, eftersom den till en del bestämmer islossningens svårighetsgrad.