SMHI får utmärkelsen "Excellent arbetsgivare"

SMHI tilldelas utmärkelsen ”Excellent arbetsgivare” i Nyckeltalsinstitutets stora kartläggning av jämställdheten, Jämix. SMHIs resultat hamnar bland de tio procent bästa i hela undersökningen, och vi rankas dessutom högst bland de 40 deltagande myndigheterna.

”Excellent arbetsgivare 2024"
Certifikat tilldelat av Nyckeltalsinstitutet för kartläggning av faktiska arbetsvillkor, Jämställdhethetsindex JÄMIX®2023

Jämix undersöker hur jämställd arbetsmiljön samt arbets- och anställningsvillkoren är hos 400 svenska arbetsgivare, som totalt har över 800 000 anställda inom privat och offentlig sektor.

Kartläggningen tittar på nio nyckeltal, som exempelvis lika chefskarriär, lön, sysselsättningsgrad och uttag av föräldradagar. 

Bäst bland myndigheterna

Sammantaget får SMHI 153 poäng, vilket är bäst bland alla myndigheter i rankningen, och bland de 10 procent bästa i hela kartläggningen.

Medianen för samtliga organisationer var 127 poäng. För statliga organisationer var den något högre, 132 poäng.

Långsiktigt fokus

– Resultatet tyder på att SMHI generellt sett har jämställda arbetsvillkor. Det har uppnåtts genom ett långsiktigt arbete i dessa viktiga frågor, och det arbetet kommer att fortsätta, kommenterar Anders Magnestrand, HR- specialist.  

Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex Jämix