Grundkurs: Klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Detta är kursen för dig som arbetar med skogsbruk eller äger skog och vill lära dig mer om klimatförändring i Sverige. 

Vad kommer du lära dig?

  • Hur världen påverkas av utsläpp och hur det hänger samman med klimatförändringar här i Sverige
  • Sveriges klimat idag och i framtiden. Till exempel hur ett varmare klimat leder till en längre växtsäsong och därmed till en ökad skogstillväxt men också längre perioder med brandrisk och torka. 
  • Kunskap om hur klimatet varit i Sverige det senaste seklet. Har exempelvis stormarna blivit fler och kraftigare?
  • Vad klimatanpassning handlar om och varför det är nödvändigt.
  • Konkreta exempel på vilka effekter klimatförändringar har på skog och en introduktion till metoder för anpassning.

Du får efter genomgången kurs tillgång till kursmaterialet med anpassad klimatinformation samt ett kursdiplom.

Grundkursens upplägg

Kursen motsvarar en dags utbildning, men är uppdelad i tre olika block, där du tar del av kursen vid olika tidpunkter.

Block 1

Föreläsningar och en workshop, tre timmar. Välj om du vill delta på plats i SMHIs lokaler i Norrköping eller om du önskar delta digitalt.

Kurstillfällen 2024

  • 29 februari kl. 15.00-18.00 Norrköping/digitalt 
  • 12 mars kl. 09.00-12.00 Norrköping/digitalt 
  • 26 mars kl. 09.00-12.00 Norrköping/digitalt 
  • 28 maj kl. 09.00-12.00 Norrköping/digitalt

Block 2

Självstudier. Motsvarar fyra timmar. Via en interaktiv självstudieportal tar du del av kortare inspelade föreläsningar som varvas med informationstexter, övningar och nyttiga länkar. Denna del är helt individuell där du själv bestämmer över när och hur timmarna delas upp. Du får dina inloggningsuppgifter till självstudieportalen efter block 1.

Block 3

Digitala öppethus-samtal om klimatförändringar som en webbuppföljning efter självstudierna. Här får du möjlighet att under en timme diskutera med och ställa frågor till experter på SMHI, som leder samtalet. Det finns också möjlighet till samtal med andra deltagare.

Läs mer om grundkursen i kursprogrammet (länk till höger på denna sida)

Anmäl dig till ett kurstillfälle

Villkor:  SMHIs kurs om klimatförändring är kostnadsfri (eventuella resor och boende ingår ej). Kostnadsfri avbokning senast 7 dagar innan kursen startar.

Utbildningsledaren förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare. 

Fortsättningskurs i klimatanpassning

Grundkursen kan kompletteras med en fortsättningskurs i klimatanpassning. Du som har gått grundkursen har förtur till platser på den kursen.

Information och anmälan till fördjupningskursen.