SMHIs vetenskapliga publicering

SMHI samlar vetenskapliga artiklar och rapporter i ett publikationsverktyg.

Rapporter från SMHIs serier Hydrologi, Meteorologi, Klimatologi, Oceanografi, RH, RMK och RO samt vetenskapliga artiklar där någon av SMHIs medarbetare är författare samlas i ett publikationsverktyg, som heter Digitala Vetenskapliga Arkivet – DIVA. I verktyget kan du söka rapporter och vetenskapliga artiklar. 

Publikationer visas också på SMHIs webbplats, bland annat i avdelningen Forskning, inom de olika forskningsområdena och vid forskarnas personliga presentationssidor. 

Sök bland SMHIs vetenskapliga publikationer.

SMHI:s verktyg för vetenskapliga publikationer
SMHI synliggör sin vetenskapliga publicering via ett webbverktyg. Via ett enkelt sökgränssnitt kan du fritextsöka bland vetenskapliga artiklar och rapporter. Via fliken Avancerad sökning kan du begränsa din sökning eller göra en kombinationssökning.