IPCC Nationell kontaktpunkt

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Aktuellt

Nyheter

IPCC:s syntesrapport

Samlad aktuell kunskap och forskning

Den 20 mars 2023 presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel. IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp. Jämfört med 1850-1890 var den globala medeltemperaturen 1,1°C högre 2011-2020. De globala utsläppen har fortsatt att öka.

Källa: IPCC

Inom den sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) har IPCC tagit fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetade tusentals ledande forskare världen över. 

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport som publicerats enligt nedanstående:

  • Augusti 2021: Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet
  • April 2022: Att begränsa klimatförändringen
  • Mars 2023: Syntesrapport
Kortfattad beskrivning av IPCC rapportprocess
Förstora Bild

Samlad aktuell kunskap och forskning

Den 20 mars 2023 presenterade FN:s klimatpanel IPCC syntesrapporten, som är den sammanfattande och avslutande rapporten inom IPCC:s sjätte utvärderingscykel. IPCC:s syntesrapport syftar till att ge beslutsfattare viktigt kunskapsunderlag för att förstå klimatförändringen, dess effekter och risker samt möjligheter att möta den. Syntesrapporten lyfter fram att det är mänsklig påverkan som otvetydigt har värmt upp klimatsystemet, genom växthusgasutsläpp. Jämfört med 1850-1890 var den globala medeltemperaturen 1,1°C högre 2011-2020. De globala utsläppen har fortsatt att öka.

Källa: IPCC

Inom den sjätte kunskapsutvärderingen (Assessment Report 6, AR6) har IPCC tagit fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetade tusentals ledande forskare världen över. 

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 publicerades specialrapporterna Klimatförändringar och marken och Havet och kryosfären i ett förändrat klimat. Uppdateringen av metodrapporten Inventering av växthusgaser gavs också ut 2019.

Huvudrapporten inom AR6 består av tre omfattande delrapporter samt en syntesrapport som publicerats enligt nedanstående:

  • Augusti 2021: Den naturvetenskapliga grunden
  • Februari 2022: Effekter, anpassning och sårbarhet
  • April 2022: Att begränsa klimatförändringen
  • Mars 2023: Syntesrapport
Kortfattad beskrivning av IPCC rapportprocess
Förstora Bild

Pågående: Sjätte kunskapsutvärderingen - AR6

2018

2019

2021

2022-2023

2018

2019

2021

2022-2023

Om Nationell kontaktpunkt

IPCC:s logotyp

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Kontakt

Camilla Andersson, Sveriges kontaktperson för IPCC
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

AnnaKarin Unger, Sveriges biträdande kontaktpunkt för IPCC
 E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Om IPCC

IPCC:s logotyp

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.

IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Länk till IPCCs hemsida (på engelska).

Om Nationell kontaktpunkt

IPCC:s logotyp

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Kontakt

Camilla Andersson, Sveriges kontaktperson för IPCC
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

AnnaKarin Unger, Sveriges biträdande kontaktpunkt för IPCC
 E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Om IPCC

IPCC:s logotyp

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.

IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Länk till IPCCs hemsida (på engelska).

Tidigare: Femte utvärderingsrapporten - AR5