Konferens den 15 september: IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv

Vad betyder IPCC-resultaten i svenskt perspektiv? Hur kan kunskapen användas? Den 15 september kl. 08.30-12.30  samlas en rad forskare, experter och företrädare för samhällsaktörer till konferens för att lyfta detta. Konferensen arrangeras av SMHI (nationell kontaktpunkt för IPCC) tillsammans med Boverket, forskningsrådet Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket.

En graf över årets medeltemperatur i Sverige.
I Sverige har uppvärmningen blivit allt tydligare under de senaste årtiondena. Uppvärmningen är i linje med vad som väntas på grund av den ökade växthuseffekten. Ökningen av Sveriges medeltemperatur närmar sig nu två grader jämfört med slutet av 1800-talet. Motsvarande värde för det globala medelvärdet är ungefär en grad. Fotograf/Källa: SMHI

Syftet med konferensen är att bidra till att öppna upp IPCC:s senaste globala rapporter till utgångspunkt för fortsatt klimatambition och -åtgärder i Sverige, och ge inspiration, kunskap och möjlighet att dela erfarenheter. Konferensen genomförs på förmiddagen den 15 september.

– Klimatförändringen pågår, och både i världen i stort och här i Sverige påverkas vi allt mer av dess krav och konsekvenser. Lösningar finns för att minska utsläppen och för klimatanpassning, deras möjliggörande är centralt. På samma sätt som förhållandena idag har formats av tidigare beslut och val formas framtiden här och nu genom beslut som tas om mål, styrmedel, investeringar, och andra val. Det viktigt att utgå från den kunskap som finns från såväl framtagen som pågående forskning, det vi lär oss när klimateffekter slår till, och erfarenheter av hur bra åtgärder som genomförs fungerar, säger Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC vid SMHI.

Samtal och presentationer av aktuell forskning och åtgärder

En viktig aspekt i FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapporter är de synergier som finns mellan åtgärder för utsläppsminskning, klimatanpassning och hållbar utveckling. Att det är bråttom med åtgärder och att lösningar finns är också tydligt i rapporterna. Detta avspeglar sig också i konferensens innehåll.  

Efter en inledning kl. 08.30 med Håkan Wirtén, SMHIs generaldirektör, Mattias Frumerie, klimatambassadör, regeringskansliet samt Markku Rummukainen, Sveriges kontaktperson för IPCC, SMHI, sker två panelsamtal. Mellan panelsamtalen presenteras fyra exempel på aktuell forskning och utveckling av förutsättningar för klimatomställning. Johan Kuylenstierna, generaldirektör för forskningsrådet Formas, är moderator.

Ca kl. 09.15 Panel 1: ”Koppling mellan utsläppsminskning, anpassning och hållbar utveckling”

Medverkande:

 • Åsa-Britt Karlsson, klimatexpert och rådets ordförande, Nationella expertrådet för klimatanpassning
 • Louise Herrmann, klimatrådgivare, Sida
 • Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola och Executive Board Chair of Renewable Energy Institute i Tokyo
 • Anna Kaijser, forskningssekreterare, Formas

Ca kl. 10.25 Presentationer - fyra exempel: ”Hur förhåller sig senare klimatforskning och pågående klimatåtgärder till IPCC:s sjätte utvärderingscykel (AR6)”

Medverkande:

 • Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI
 • Lisa Schipper, professor, Universität Bonn
 • Peter Larsson, tidigare samordnare för samhällomställning i Norrbotten och Västerbotten, Näringsdepartementet
 • Mats Engström, senior rådgivare, Sieps           

Ca kl. 11.40 Panel 2: ”Koppling mellan närtid och på lång sikt”

Medverkande:

 • Stefan Nyström, avdelningschef på Klimatavdelningen, Naturvårdsverket
 • Robert Johannesson, enhetschef på Stad och land, Boverket
 • Josefin Johansson, Sector Head Sustainability på Handelsbanken aktieanalys, Handelsbanken