Konferens 15 september

IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv

Förmiddagen den 15 september 2023 anordnade SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sattes i ett svenskt perspektiv.

Budskapet i IPCC:s senaste syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

Syntesrapporten, som lanserades den 20 mars 2023, är den sista rapporten inom den sjätte kunskapsutvärderingen, AR6. Konferensen den 15 september satte IPCC:s globala resultat från den sjätte kunskapsutvärderingen i ett svenskt perspektiv och blickade fram emot den sjunde kunskapsutvärderingen, vilken påbörjas under året.

Här kan du se hela konferensen i sin helhet.

Har du frågor? Mejla till ipcckommunikation@smhi.se

Konferens 15 september

IPCC-resultaten i ett svenskt perspektiv

Förmiddagen den 15 september 2023 anordnade SMHI tillsammans med Boverket, Formas, Nationella expertrådet för klimatanpassning och Naturvårdsverket en konferens där FN:s klimatpanel IPCC:s senaste resultat sattes i ett svenskt perspektiv.

Budskapet i IPCC:s senaste syntesrapport är tydligt; klimatförändringen påverkar redan människor och ekosystem. Läget är allvarligt och det är bråttom, men lösningar finns. Rapporten återspeglar det som klimatpanelen visat i tidigare rapporter, men tonen är högre och mer allvarlig.

Syntesrapporten, som lanserades den 20 mars 2023, är den sista rapporten inom den sjätte kunskapsutvärderingen, AR6. Konferensen den 15 september satte IPCC:s globala resultat från den sjätte kunskapsutvärderingen i ett svenskt perspektiv och blickade fram emot den sjunde kunskapsutvärderingen, vilken påbörjas under året.

Här kan du se hela konferensen i sin helhet.

Har du frågor? Mejla till ipcckommunikation@smhi.se