Optimera energiförbrukningen med prognosstyrning

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att sänka energiförbrukningen i fastigheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. Detta är en balansgång som inte bara kräver effektiva tekniska lösningar utan även god kunskap om klimatet, vädret runt omkring oss och  om just din fastighets värmelagringsförmåga.

Utetemperatur, solinstrålning och vind är några faktorer som inverkar på energiförbrukningen. Minst lika viktigt är byggnadens förmåga att lagra värme, vilken bland annat påverkas av byggår, isolering, lägesfaktorer och användningssätt. SMHI har gedigen kunskap om hur olika byggnader påverkas av vädret.

Vi kombinerar beräkningar av en specifik byggnads energitekniska egenskaper med detaljerade prognoser för temperatur, sol, vind och nederbörd. Resultatet är en styrsignal till fastighetens värmesystem baserad på en specialanpassad prognos som timme för timme tar hänsyn till byggnadens värmelagrande förmåga och kommande väderförändringar.

Rätt mängd energi

Tekniken gör det möjligt att bättre ta till vara på energi som sol- och internvärme och kompensera mot nedkylning i blåsigt väder. Prognosstyrning ser till att rätt mängd energi tillförs för att hålla en konstant och önskad inomhustemperatur. Genom att minimera tillfällen med övertemperaturer inomhus, i exempelvis soligt väder, slipper ni vädra bort redan betald värme eller ännu värre; kyla bort överskottet med dyr elenergi.

Vinsterna är många

Vinsterna med att optimera energiförbrukningen med prognosstyrning är många:

 • Bättre ekonomi med årliga besparingar upp till 10 kr/m².
 • Lägre energiförbrukning upp till 20 kWh/m² och år.
 • Kort återbetalningstid då investeringen är liten och har oftast betalat sig inom ett år.
 • Stärkt miljöprofil: prognosstyrning bidrar till minskande utsläpp av CO2.
 • Jämnare temperatur inomhus vilket positivt för hyresgästerna.
 • Enklare fastighetsdrift eftersom SMHIs system tar hand om väderomslagen.
 • Färre klagomål på värmen vilket frigör interna resurser för fastighetsskötsel. 
 • Bra för många d¨å det lämpar sig för de flesta flerbostadshus och kontorsbyggnader.

Så fungerar prognosstyrning i praktiken

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® säljs av SMHIs utvalda samarbetspartners som också står för de tekniska lösningarna, inklusive installation, funktionskontroll och uppföljning. Så¨ här fungerar prognosstyrningen i praktiken: 

 1. En prognosmottagare installeras i befintligt värmesystem när det årliga abonnemanget undertecknats.
 2. En styrsignal som innehåller data om byggnadens energibalans samt detaljerad prognosinformation för de kommande 12 timmarna skickas två gånger per dygn.
 3. Mottagaren tar emot styrsignalen och ser till att uppvärmningen alltid ligger på en optimal nivå. Samtidigt sparar du både pengar och miljön – redan från första dagen.

Fakta SMHI WeatherSync®

Ett urval kvalificerade produkter med skräddarsydda lösningar som synkroniserar din verksamhet med påverkan från väder och vatten. Produkterna löser en uppgift hos kunden snarare än bidrar med ett beslutsunderlag, är anpassade till kundens processer och utgör en komplett värdekedja.