Övergödning

Övergödning, eutrofiering, uppstår på grund av utsläpp av för mycket gödande växtnäringsämnen i mark och vattendrag som rinner ut i havet. Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag, med en ökad mängd växtplankton och fintrådiga alger, syrebrist och bottendöd som följd.
 

Bilderna nedan visar resultat från de senaste mätningarna i havet.

Syre

Syre dec 2022
Figuren visar syrekoncentrationen i bottenvattnet på provtagningsstationer. Förstora Bild
Syre dec 2022
Figuren visar syrekoncentrationen i bottenvattnet på provtagningsstationer. Förstora Bild

Näringsämnen

Fosfat dec 2022
Figurerna visar koncentrationen av löst oorganiskt kväve (DIN), fosfat och kisel i ytvattnet (0-10 m djup) på provtagningsstationer. Förstora Bild
DIN dec 2022
Figuren visar koncentrationen av löst oorganiskt kväve (DIN) i ytvattnet (0-10 m djup) på provtagningsstationer. Förstora Bild
Kisel dec 2022
Figuren visar koncentrationen kisel i ytvattnet (0-10 m djup) på provtagningsstationer. Förstora Bild
Fosfat dec 2022
Figurerna visar koncentrationen av löst oorganiskt kväve (DIN), fosfat och kisel i ytvattnet (0-10 m djup) på provtagningsstationer. Förstora Bild
DIN dec 2022
Figuren visar koncentrationen av löst oorganiskt kväve (DIN) i ytvattnet (0-10 m djup) på provtagningsstationer. Förstora Bild
Kisel dec 2022
Figuren visar koncentrationen kisel i ytvattnet (0-10 m djup) på provtagningsstationer. Förstora Bild