Meteorologi

Meteorologi är läran om vädret, eller egentligen om atmosfären, dess fysik och kemi. En meteorolog ägnar sig bland annat åt att studera och observera atmosfären och kan på så sätt göra prognoser för det kommande vädret.

Rekommenderat

Faktapaket