Svenska rekord för års- och månadsmedeltemperatur

Det är oftast lättare att analysera rekord för månadsmedeltemperatur än rekord för absolut lägsta eller högsta temperatur. Månadsmedeltemperaturen påverkas inte i lika hög grad av enstaka felavläsningar och uppvisar inte lika stora lokala variationer som temperaturen kan göra vid ett enskilt tillfälle.

Utsjöstationer (kasunfyrar, fyrskepp m.m.) och högfjällsstationer tas inte med i den här rekordtabellen. Men ett eventuellt lägre/högre värde från en sådan station tas upp i fördjupningsartiklarna för respektive månad.

Högsta års- och månadsmedeltemperatur för de olika landsdelarna

Klicka på månadsnamnet om du vill ha ytterligare information om rekorden (mätbetingelser, näst högsta värden, strukna värden m.m.).

Januari
6,1° Måseskär och Väderöarna 2020 (Götaland)
4,6° Örebro flygplats 2020 (Svealand)
3,5° Kuggören 2020 (Norrland)

Februari
5,8° Malmö 1990 (Götaland)
4,7° Oxelösund 1990 (Svealand)
3,1° Gävle 1990 (Norrland)

Mars
6,6° Kristianstad, Malmö och Helsingborgs sockerbruk 1938 (Götaland)
5,5° Oxelösund 1990 (Svealand)
4,1° Gävle 1990 (Norrland)

April
10,4° Göteborg 2011 (Götaland)
9,9° Örebro flygplats 2011 (Svealand)
8,0° Gävle 2011 (Norrland)

Maj
17,6° Göteborg 2018 (Götaland)
16,3° Örebro flygplats 2018 (Svealand)
14,3° Edsbyn och Gävle 2018 (Norrland)

Juni
19,3° Strömstad 1889 (Götaland)
19,3° Stockholm och Stockholm A 2021 (Svealand)
17,9° Harads och Naisheden 1953 (Norrland)

Juli
22,0° Skövde 2018 (Götaland)
22,5° Stockholm A 2018 (Svealand)
20,4° Storön 2018 (Norrland)

Augusti
21,5° Falsterbo 1997 (Götaland)
21,3° Stockholm 2002 och Stockholm 1997 (Svealand)
20,0° Eggegrund 2002 (Norrland)

September
17,5° Falsterbo och Falsterbo A 2023 (Götaland)
16,3° Landsort 1999 (Svealand)
15,1° Eggegrund 2006 (Norrland)

Oktober
13,1° Falsterbo 2006 (Götaland)
11,7° Landsort 1961 (Svealand)
9,9° Gävle 1961 (Norrland)

November
9,1° Utklippan 2020 (Götaland)
8,0° Landsort och Landsort A 2000 (Svealand)
6,1° Eggegrund 2020 (Norrland)

December
7,8° Väderöarna 2006 (Götaland)
5,2° Landsort A 2006 (Svealand)
4,5° Eggegrund 2006 (Norrland)

Året
10,9° Falsterbo och Falsterbo A 2020 (Götaland)
9,8° Oxelösund 2020 (Svealand)
8.0° Gävle 2020 (Norrland)
 

Lägsta års- och månadsmedeltemperatur för de olika landsdelarna

Klicka på månadsnamnet om du vill ha ytterligare information om rekorden (mätbetingelser, näst högsta värden, strukna värden m.m.)

Januari
-13,9° Äng 1941 (Götaland)
-21,9° Särna 1987 (Svealand)
-25,3° Vittangi 1893 (Norrland)

Februari
-14,6° Äng 1947 (Götaland)
-20,2° Särna 1947 (Svealand)
-27,2° Vittangi 1985 (Norrland)

Mars
-9,0° Ankarsrum 1888 (Götaland)
-11,9° Stjärnsund 1888 (Svealand)
-18,0° Karesuando 1966 (Norrland)

April
-0,9° Vadstena 1881 (Götaland)
-4,0° Grövelsjön 1966 (Svealand)
-8,8° Naimakka 1956 (Norrland)

Maj
3,7° Visby 1867 (Götaland)
0,9° Grövelsjön 1955 (Svealand)
-2,8° Gamla Vassijaure 1909 (Norrland)

Juni
8,9° Hoburg 1928 och Lommaryd 1923 (Götaland)
4,8° Storsätern 1923 (Svealand)
2,5° Riksgränsen 1923 (Norrland)

Juli
11,5° Lommaryd 1902 (Götaland)
9,0° Grövelsjön 1964, Grövelsjön 1962 och Storsätern 1928 (Svealand)
7,1° Västra Malmagen 1928 (Norrland)

Augusti
10,5° Lommaryd 1902 (Götaland)
7,4° Grövelsjön 1956 (Svealand)
5,6° Gamla Vassijaure 1899 (Norrland)

September
6,2° Eckersholm 1912 (Götaland)
3,2° Grövelsjön 1952 (Svealand)
0,6° Karesuando 1893 (Norrland)

Oktober
-0,4° Godegård 1880 (Götaland)
-5,1° Älvdalen 1880 (Svealand)
-9,8° Naimakka 1992 (Norrland)

November
-3,8° Grensholmen 1919 (Götaland)
-10,9° Storbo 2010 (Svealand)
-18,4° Vuonatjviken 1927 (Norrland)

December
-10,0° Bastorp 1981 (Götaland)
-19,1° Särna 1915 (Svealand)
-23,0° Vittangi 1985 (Norrland)

Året
3,1° Flahult 1942 (Götaland)
-1,8° Flötningen 1985 (Svealand)
-4,9° Nikkaluokta 1966 och Karesuando 1893 (Norrland)

Kvalitetskontroll och beräkningsmetoder

Eftersom månadsmedeltemperaturen speglar temperaturen under natt såväl som dag och mulna såväl som soliga dagar, så är månadsmedeltemperaturen inte fullt så känslig för om termometern påverkats av direkt eller reflekterad solstrålning. Trots detta så är rekord för högsta månadsmedeltemperatur under månaderna februari-oktober inte godkända för stationer som bedömts ha haft för dåligt strålningsskydd. Efter omkring år 1960 så har dock praktiskt taget alla stationer haft tillfredsställande strålningsskydd.

Termometerhuv på 1930-talet
Dessa så kallade termometerhuvar användes i några fall ännu under 1960-talet. Som framgår av bilden så skyddade inte huvarna speciellt bra mot reflekterad strålning underifrån. Därför kunde den uppmätta temperaturen i extremfall bli omkring fem grader för hög. Bilden visar en station i Norrköping år 1936. Foto SMHI Förstora Bild

Månadsmedeltemperaturerna i rekordtabellerna är beräknade med Ekholm-Modéns formel. Det gäller även värden före 1914 som ursprungligen beräknades med den något enklare Edlunds formel. Före 1879, då lokal soltid tillämpades i Sverige, är månadsmedeltemperaturen beräknad med Ekholm-Modéns formel gällande longitud 15° oavsett ortens verkliga longitud.

På grund av skillnader i beräkningsmetod kan det ibland skilja någon tiondels grad i månadsmedeltemperatur mellan olika källor. Värdena i rekordtabellen är beräknade med de beräknings- och avrundningsregler som används i SMHIs nuvarande databas. Om värdena avviker från tidigare publicerade värden så finns en kommentar om detta i fördjupningsartiklarna för respektive månad.