Lägsta årsmedeltemperaturer

Rekorden för lägsta årsmedeltemperatur varierar från cirka 5 minusgrader i nordligaste Lappland till drygt 5 plusgrader i kustnära områden i Götaland.

De lägsta årsmedeltemperaturerna i Götaland

Den lägsta årsmedeltemperaturen i Götaland härstammar från krigsåret 1942 med sin mycket kalla vinter. I senare tid är det i allmänhet 1985, 1987 och 2010 som varit de kallaste åren. För stationer med riktigt långa mätserier kan även ett antal år på 1800-talet konkurrera om att ha varit det allra kallaste.

3,1° Flahult (Småland) 1942

Klimatstationen i Flahult
Klimatstationen i Flahult den 3 februari 1949. Foto SMHI Förstora Bild3,2° Spinkabo (Småland) 1985

3,2° Gödeberg (Småland) 1942

3,2° Ramsjöholm (Småland) 1942

3,2° Gödeberg (Småland) 1940
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1940 angavs årsmedeltemperaturen till 3,3° på grund av annan avrundningsmetod.

3,2° Prästkulla (Småland) 1931
Publicerat i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1931, men medeltemperaturen kan i jämförelse med omkringliggande verka lite för låg.

3,2° Skeppsholmen (Västergötland) 1888
Med Edlunds formel fås 2,9°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

2,0° Kölfors (Dalsland) 1923
Publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1923, men värdet verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer. Enligt en anteckning i journalen i januari 1926 hade termometern vid kontroll visat sig ge cirka en grad för låg temperatur. En jämförelse med omkringliggande stationer tyder dock på ännu större avvikelse. För att finna lika låg årsmedeltemperatur år 1923 måste man upp till nordligaste Värmland eller södra Dalarna.

2,7° Köln (Dalsland) 1922
Publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1922, men värdet verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer. För att finna lika låg årsmedeltemperatur år 1922 måste man upp till mellersta Värmland.

2,7° Kölfors (Dalsland) 1925
Publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1925, men värdet verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer. Enligt en anteckning i journalen i januari 1926 hade termometern vid kontroll visat sig ge cirka en grad för låg temperatur. En jämförelse med omkringliggande stationer tyder dock på ännu större avvikelse. För att finna lika låg årsmedeltemperatur år 1925 måste man upp till norra Värmland.

3,0° Kölfors (Dalsland) 1924
Publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1924, men värdet verkar alldeles för lågt i jämförelse med andra stationer (se ovan).

3,2° Forsnäs (Östergötland) 1942
En korrekt beräkning med nuvarande beräkningsmetod ger egentligen årsmedeltemperaturen 3,3°. I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1942 publicerades dock värdet 3,2° på grund av dels en del felsummeringar dels korrektion av minimitemperaturen genom jämförelse med den vanliga stationstermometern.

De lägsta årsmedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand uppmättes den lägsta årsmedeltemperaturen 1985. För stationer med längre mätserier förekommer även till exempel åren 1942, 1902, 1888 och 1867 i rekordtabellerna.

-1,8° Flötningen 1985
Periodvis utfördes inga middagsobservationer, varför dessa interpolerats.

-1,7° Storsätern 1915
Sju stycken observationer för klockan 13 saknas, varför dessa har interpolerats.

-1,2° Flötningen 1981
Under en del kortare perioder utfördes inga middagsobservationer, varför dessa interpolerats.
 

De lägsta årsmedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland förekommer ett flertal år i tabellerna över de allra kallaste, exempelvis 1893, 1915, 1966 och 1985.

-4,9° Nikkaluokta 1966
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1966 angavs årsmedeltemperaturen till -4,8° på grund av annan beräkningsmetod.
Det var avbrott i mätningarna den 28-april-5 maj respektive 21 juli-1 augusti 1966. För dessa perioder finns bara interpolerade värden.

-4,9° Karesuando 1893
Med Edlunds formel fås -5,1°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1893.

-4,8° Naimakka 1966

-4,8° Naimakka 1955

I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1955 angavs årsmedeltemperaturen till -4,7° på grund av annan beräkningsmetod.

Lägsta årsmedeltemperatur vid högfjällsstationer

-5,9° Tarfala 1966
Högfjällsstation knuten till Stockholms universitet. Vid den här tiden användes inte Tarfala i SMHI:s rutinmässiga klimatbearbetning, utan data har samlats in i ett senare skede.

Vid observatoriet på Pårtetjåkko, beläget 1834 meter över havet, noterades år 1915 -9.4° i årsmedeltemperatur. Iakttagelserna vid Pårtetjåkko har dock aldrig publicerats eller bearbetats av SMHI.