Högsta månadsmedeltemperatur i februari

I praktiskt taget hela Sverige är februari 1990 den allra mildaste. I nordvästra Norrland är dock 1959 på sina håll ännu den varmaste februarimånaden. Lokalt förekommer även februari 2014 och 2020 i rekordtabellerna.

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i februari varierar från omkring 5 plusgrader i Götaland till 3-4 minusgrader i norra Lappland.

De högsta februarimedeltemperaturerna i Götaland

Praktiskt taget utan undantag är februari 1990 den mildaste som noterats i Götaland.

5,8° Malmö februari 1990
Samtliga maximi- och minimitemperaturer är interpolerade.

5,7° Göteborg februari 1990

5,7° Helsingborg februari 1990
Cirka fem observationer är interpolerade.

De högsta februarimedeltemperaturerna i Svealand

Även i Svealand gäller att februari 1990 saknar konkurrens som rekordmånad.

4,7° Oxelösund februari 1990

4,4° Gustaf Dalén februari 1990
Utsjöstation.

4,3° Örebro februari 1990

4,3° Stockholm februari 1990
Det finns ett antal avvikelser mellan journalens originalvärden och de datalagrade värdena. Troligen beror detta på den interpolation med hjälp av automatstationens värden som utfördes vid den här tiden.

4,3° Södertälje februari 1990
 

De högsta februarimedeltemperaturerna i Norrland

I större delen av Norrland är februari 1990 den allra mildaste, men i den nordvästra delen övertar februari 1959 alltmer rollen som rekordmånad.

3,1° Gävle februari 1990

2,7° Utvalnäs februari 1990
Cirka 20 observationer är interpolerade.

2,7° Gävle februari 1989