Högsta månadsmedeltemperatur i juni

Juni är numera den enda månad då de i absoluta tal allra högsta månadsmedeltemperaturerna från 1800-talet ännu inte överträffats.

Det är ingen större skillnad mellan södra och norra Sverige när det gäller rekord för högsta månadsmedeltemperatur i juni. I norra Norrland har månadsmedeltemperaturen lokalt nått 17-18 grader och i södra Sverige ligger rekorden bara någon grad högre.

De högsta junimedeltemperaturerna i Götaland

För Götalands del är det fortfarande juni 1889 som svarat för de allra högsta månadsmedeltemperaturerna. I modern tid har i allmänhet juni 2021, 2020, 2019, 2018 och 1992 varit de varmaste.

19,3° Strömstad juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,6°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,2° Göteborg juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,2° Halmstad juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,3°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

(20,1° Nynäs (Småland) juni 1896)
Denna medeltemperatur verkar lite för hög, även i jämförelse med övriga stationer med bristfälligt strålningsskydd. Inga resultat från stationen publicerades i 1896 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

19,6° Båstad juni 1896
Med Edlunds formel fås 19,5°.

19,5° Kinnared (Halland) juni 1896
Värdet publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige och är beräknat med Edlunds formel. Omräknat med Ekholms formel fås 18,8°.

19,4° Backa (Västergötland) juni 1889
Med Edlunds formel fås 19,3°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,4° Hållö juni 1861
När det gäller så här gamla mätningar vid fyrstationer är dokumentationen av mätbetingelserna ytterst knapphändig. I juni 1861 var medeltemperaturen på Vinga 15,3° och på Nordkoster 16,9°, vilket tyder på att mätningarna vid Hållö påverkats av direkt eller indirekt solstrålning.
En korrekt bestämning av medeltemperaturen försvåras även av det faktum att morgonobservationen vid fyrstationer utfördes en timme senare än på övriga stationer samt att minimitermometer saknades.

De högsta junimedeltemperaturerna i Svealand

För Svealands del är det Stockholm i juni 2021 och Karlstad i juni 1889 som svarat för de högsta månadsmedeltemperaturerna. I båda fallen ligger de här noteringarna lite högre än övriga stationer. För många stationer i Svealand är annars juni 2020 den varmaste.

19,3° Stockholm A juni 2021

Observatoriekullen i Stockholm
Mätutrustning vid Observatoriekullen i Stockholm. Bilden är tagen den 5 november 2019. Foto SMHI Förstora Bild

19,3° Stockholm juni 2021

19,2° Karlstad juni 1889
Exakt vilken typ av strålningsskydd som användes är osäkert, men troligen var det någon enklare form av fönsterbur.
Med Edlunds formel fås 19,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

Exempel på observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

19,4° Lund (Närke) juni 1889
Med Edlunds formel fås 19,7°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

19,2° Karlskoga juni 1889

Med Edlunds formel fås 19,4°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1889.

De högsta junimedeltemperaturerna i Norrland

Tillsammans med juli är juni den enda månad som uppvisat de allra högsta medeltemperaturerna i de norra landskapen. Det var juni 1953 som var osedvanligt varm i norra Norrland. Exempel på andra varma junimånader i Norrland är 2020, 2002, 1970 och 1966.

(18,2° Sarkavaara juni 1953)
De minimitemperaturer som rapporterades från denna station verkar för höga, vilket även kommenterats i journalen. I 1953 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige hade medeltemperaturen korrigerats till 17,2°, vilket är rimligt.

17,9° Harads juni 1953
Bland annat på grund av felsummering angavs medeltemperaturen felaktigt till 18,1° i 1953 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

17,9° Naisheden juni 1953
Stationen Naisheden hade flygvapnet som huvudman och inga inspektionsprotokoll finns lagrade på SMHI. Därför är det något osäkert vilken typ av strålningsskydd som denna station var utrustad med. Det finns även en del tveksamheter när det gäller överensstämmelsen mellan avläsningarna på stationstermometern respektive minimitermometern.
Stationen var inte utrustad med maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.
Inga data från Naisheden publicerades i 1953 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

17,8° Övertorneå juni 1953
I Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1953 angavs månadsmedeltemperaturen till 17,9° på grund av att en något avvikande beräkningsmetod användes.