Högsta årsmedeltemperatur

Rekorden för högsta årsmedeltemperatur varierar från lokalt drygt 10 plusgrader i Götaland till omkring noll i nordligaste Lappland.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är för de flesta stationer 2020 det hittills varmaste året. Årsmedeltemperaturer över 10° har noterats vid ytterligare fyra tillfällen, nämligen år 2019, 2018, 2014 och 1990.

10,9° Falsterbo A 2020

10,9° Falsterbo 2020

10,6° Malmö 2020
Under cirka fem dygn under året är värdena interpolerade.

10,6° Karlskrona-Söderstierna 2020

10,6° Göteborg 2020
Under perioden 16 november till 2 december är värdena delvis interpolerade.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Svealand

För de flesta stationer i Sveland är 2020 det klart varmaste året hittills. Dessförinnan var många rekord för högsta årsmedeltemperatur från 2015 eller 2014.

9,8° Oxelösund 2020
Ett 60-tal värden under året är interpolerade eller korrigerade.

Klimatstationen i Oxelösund
Klimatstationen i Oxelösund den 15 maj 2020. Foto SMHI Förstora Bild9,7° Stockholm 2020

9.7° Stockholm A 2020
 

De högsta årsmedeltemperaturerna i Norrland

I största delen av Norrland är 2020 det hittills varmaste året. Men längst i norr och på en del håll i fjällkedjan lever rekorden från 1938 kvar. Andra varma år är exempelvis 2015, 2014, 2011, 1989 och 1934.

8,0° Gävle 2020

7,9° Kuggören 2020

7,7° Gävle 1989
I årsöversikten i Väder och Vatten 1989 angavs årsmedeltemperaturen till 7,6° på grund av annan avrundningsmetod och beräkning med ofullständiga maximi- och minimitemperaturer.
Stationen hade vid den här tiden en mer central placering i Gävle och data är inte helt jämförbara med nutida placering.

7,6° Hudiksvall 2020

7,6° Brämön 2020