Högsta årsmedeltemperatur

Rekorden för högsta årsmedeltemperatur varierar från lokalt drygt 10 plusgrader i Götaland till omkring noll i nordligaste Lappland.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är för de flesta stationer 2020 det hittills varmaste året. Årsmedeltemperaturer över 10° har noterats vid ytterligare fem tillfällen, nämligen år 2022, 2019, 2018, 2014 och 1990.

10,9° Falsterbo A 2020

10,9° Falsterbo 2020

10,6° Malmö 2020
Under cirka fem dygn under året är värdena interpolerade.

10,6° Karlskrona-Söderstierna 2020

10,6° Göteborg 2020
Under perioden 16 november till 2 december är värdena delvis interpolerade.

De högsta årsmedeltemperaturerna i Svealand

För de flesta stationer i Sveland är 2020 det klart varmaste året hittills. Dessförinnan var många rekord för högsta årsmedeltemperatur från 2015 eller 2014 och på senare år har 2022 tillkommit som ett mycket varmt år. 

9,8° Oxelösund 2020
Ett 60-tal värden under året är interpolerade eller korrigerade.

Klimatstationen i Oxelösund
Klimatstationen i Oxelösund den 15 maj 2020. Foto SMHI Förstora Bild9,7° Stockholm 2020

9.7° Stockholm A 2020
 

De högsta årsmedeltemperaturerna i Norrland

I största delen av Norrland är 2020 det hittills varmaste året. Men längst i norr och på en del håll i fjällkedjan lever rekorden från 1938 kvar. Andra varma år är exempelvis 2022, 2015, 2014, 2011, 1989 och 1934.

8,0° Gävle 2020

7,9° Kuggören 2020

7,7° Gävle 1989
I årsöversikten i Väder och Vatten 1989 angavs årsmedeltemperaturen till 7,6° på grund av annan avrundningsmetod och beräkning med ofullständiga maximi- och minimitemperaturer.
Stationen hade vid den här tiden en mer central placering i Gävle och data är inte helt jämförbara med nutida placering.

7,6° Eggegrund 2022
Längre eller kortare avbrott i observationerna i Eggegrund medförde att fullständig årsmedeltemperatur inte kunde skapas för det annars varmaste året 2020.

7,6° Hudiksvall 2020

7,6° Brämön 2020