Lägsta månadsmedeltemperatur i april

Rekorden för lägsta månadsmedeltemperatur i januari varierar från 8-9 minusgrader i nordligaste Lappland till ett par plusgrader i kustnära områden i Götaland.

De lägsta aprilmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är aprilmånaderna 1881 och 1888 de kallaste som noterats. I mer modern tid är många rekord från april 1929 och 1966.

-0,9° Vadstena april 1881
Med Edlunds formel fås -0,6°, vilket var den medeltemperatur som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1881.

-0,8° Gotska Sandön april 1881
Med Edlunds formel fås -1,0°.

-0,7° Seltorp (Västergötland) april 1888
Med Edlunds formel fås -0,9°, vilket var det värde som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

-0,7° Skeppsholmen (Västergötland) april 1888
Med Edlunds formel fås -1,2°, vilket var det värde som angavs i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1888.

De lägsta aprilmedeltemperaturerna i Svealand

För Svealands del är det svårt att peka ut någon enskild aprilmånad som den allra kallaste. I den nordvästra delen är många rekord från 1966 medan aprilmånaderna 1929 och 1902 varit de kallaste på många håll i de södra och östra delarna av Svealand.
För stationer med riktigt långa mätserier förefaller aprilmånaderna 1888, 1881 och 1877 varit de allra kallaste.

-4,0° Grövelsjön april 1966
Ett rätt stort antal maximi- och minimitemperaturer är korrigerade eller interpolerade.
På grund av annan beräkningsmetod angavs värdet till -3,9° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1966.

Klimatstationen i Grövelsjön
Klimatstationen i Grövelsjön den 8 september 1953. Foto SMHI Förstora Bild


-3,9° Grövelsjön april 1955

-3,9° Storsätern april 1917

-3.9° Tandådalen april 1986
Högfjällsstation.
Samtliga maximi- och minimitemperaturer samt fyra timvärden är interpolerade.

De lägsta aprilmedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland är det ett antal olika aprilmånader som konkurrerar om rekorden, till exempel 1966, 1956, 1955, 1929 och 1899.

-8,8° Naimakka april 1956
På grund av annan beräkningsmetod angavs värdet till -8,7° i 1956 års upplaga av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

-8,7° Karesuando april 1929

-8,7° Riksgränsen april 1929

-8,7° Karesuando april 1899
Med Edlunds formel fås -9,5°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1899.

Lägsta aprilmedeltemperatur vid högfjällsstationer

-10,2° Vassitjåkko april 1910
Högfjällsstation anknuten till det dåvarande observatoriet Vassijaure.
Stationen var utrustad med en termograf som omkring var tionde dag kalibrerades mot kvicksilvertermometer.

Kommentar:

Vid observatoriet på Pårtetjåkko, 1834 meter över havet, noterades i april 1915 -11,5° i medeltemperatur. Iakttagelserna vid Pårtetjåkko har dock aldrig publicerats eller bearbetats av SMHI.

Ett månadsmedeltemperatur på -10,8° har angetts för Kalix i april 1839. Värdet bygger på gamla dagboksanteckningar som inte lagrats eller granskats vid SMHI.