Högsta månadsmedeltemperatur i november

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i november varierar från 8-9 plusgrader i kustnära områden i Götaland till någon minusgrad i nordligaste Lappland.

De högsta novembermedeltemperaturerna i Götaland

På många håll i Götaland är november 2020  den hittills varmaste.  Men även november 2006, 2000, 1978 och 1938 förekommer i rekordstatistiken.

9,1° Utklippan november 2020

8,8° Måseskär november 2020

8,8° Väderöarna november 2020

Automatstationen Väderöarna
Automatstationen vid Väderöarna den 26 augusti 2015. Foto SMHI Förstora Bild

8,8° Nidingen november 2020

8,8° Vinga november 2020

8,8° Falsterbo A november 2020

8,8° Måseskär november 2006

8,8° Falsterbo november 1938

De högsta novembermedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand fördelar sig rekorden för högsta månadsmedeltemperatur på novembermånaderna 2000 och 2020.

8,0° Landsort A november 2000

8,0° Landsort  november 2000

7,7° Landsort A november 2020

7,7° Landsort november 2020

7,7° Almagrundet november 2000
Utsjöstation.

De högsta novembermedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland fördelas novemberrekorden främst mellan åren 2020, 2011, 2000 och 1999. För några stationer i främst norra Norrland förekommer även november 1958 och 2018 i rekordtabellerna.

6,1° Eggegrund november 2020

5,5° Eggegrund november 2022

5,4° Eggegrund november 2000
Åtta timvärden och tre maximi- och minimitemperaturer är interpolerade.

5,3° Kuggören november 2020

5,3° Eggegrund november 2011

5,3° Gävle november 2000

5,3° Kuggören november 2000

Högsta novembermedeltemperatur vid utsjöstationer

5,5° Finngrundet november 1967
Stationen saknade både minimi- och maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.

5,5° Finngrundet november 1958
Stationen saknade både minimi- och maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.