Lägsta månadsmedeltemperatur i juli

Juli är normalt årets varmaste månad. Men under de allra kyligaste julimånaderna har månadsmedeltemperaturen knappt orkat över 10° på Sydsvenska höglandet. På hög höjd i Lapplandsfjällen har det hänt att medeltemperaturen nätt och jämnt nått över 0°.

De lägsta julimedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är det i allmänhet juli 1862, 1867, 1902 och 1965 som kan räknas till de allra kyligaste.

11,5° Lommaryd (Småland) juli 1902
Med Edlunds formel fås 11,2°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1902.

11,6° Ulricehamn (Västergötland) juli 1902
Med Edlunds formel fås 11,5°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1902.

11,6° Flahult (Småland) juli 1902
Med Edlunds formel fås 11,5°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1902.

De lägsta julimedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är det främst 1902 som tillsammans med 1928 förekommer i rekordtabellerna över de kyligaste julimånaderna. För stationer med lite kortare mätserier ståtar även en del julimånader under 1960-talet liksom 1977 och 2020 med rekord.

9,0° Grövelsjön juli 1964
På grund av annan beräkningsmetod angavs månadsmedeltemperaturen till 8,7° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1964.

9,0° Grövelsjön juli 1962
På grund av annan beräkningsmetod angavs månadsmedeltemperaturen till 8,9° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1962.

9,0° Storsätern juli 1928

Lägsta julimedeltemperatur vid högfjällsstationer

8,6° Idre fjäll juli 2020

Automatstationen i Idre fjäll
Automatstationen i Idre fjäll den 8 juni 2015. Foto SMHI Förstora Bild

De lägsta julimedeltemperaturerna i Norrland

För Norrlands del är det främst 1928 som tillsammans med 1902 och 1900 gör sig gällande som de kyligaste julimånaderna.

7,1° Västra Malmagen (Härjedalen) juli 1928

7,2° Riksgränsen juli 1929

7,2° Storlien juli 1902

Med Edlunds formel fås 7,5°, vilket var det värde som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1902.

Lägsta julimedeltemperatur vid högfjällsstationer

2,2° Vassitjåkko juli 1910
Högfjällsstation anknuten till det dåvarande observatoriet Vassijaure.
Stationen var utrustad med termograf, som omkring var tionde dag kalibrerades mot kvicksilvertermometer.

Tidigare publicerade men korrigerade värden

7,2° Katterjåkk juli 1975
Värdet publicerades i SMHIs månadsöversikt för juli 1975. Med nuvarande avrundningsmetod blir dock månadsmedeltemperaturen 7,4°.