Högsta månadsmedeltemperatur i april

April är kanske den månad där flest rekord för högsta månadsmedeltemperatur har slagits på senare år. Det gäller främst april 2011 och 2009, men i viss mån även till exempel april 2000 och 2020. Vissa stationer med långa mätserier har dock ännu rätt gamla rekord, främst från 1921.

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i april varierar från 10 grader på en del håll i Götaland till omkring 0 grader i nordligaste Lappland.

De högsta aprilmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är det i allmänhet 2011 och 2009 som varit de varmaste aprilmånaderna. En del stationer hade då en månadsmedeltemperatur över 10°.

10,4° Göteborg april 2011

10,3° Malmö april 2011

10,3° Lund april 2011

Termometeruppställningen flyttades 2013 till en lite öppnare placering.

Klimatstationen i Lund
Klimatstationen i Lund den 9 juli 2010. Foto SMHI Förstora Bild

10,3° Göteborg april 2009

De högsta aprilmedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är april 2011 med få undantag den allra varmaste aprilmånaden.

9,9° Örebro flygplats april 2011
Stationen kan vid tillfället möjligen ha varit påverkad av vegetation alltför nära mätaren.

9,2° Stockholm april 2011

9,2° Valla april 2011

9,1° Stockholm A april 2011

9,1° Floda april 2011

9,1° Eskilstuna april 2011

De högsta aprilmedeltemperaturerna i Norrland

I södra Norrland är för de flesta stationer april 2011 den allra varmaste. I norra Norrland är bilden mer splittrad och där har vissa stationer med långa mätserier ännu sitt gällande rekord från april 1921.

8,0° Gävle april 2011

7,4
° Söderhamn april 2011
Under två dygn är temperaturen interpolerad.

7,4° Hudiksvall april 2011