Lägsta månadsmedeltemperatur i december

Rekorden för lägsta månadsmedeltemperatur i december varierar från 20-23 minusgrader i norra Norrland till ett par minusgrader i kustnära områden i södra Götaland.

De lägsta decembermedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är i allmänhet december 2010 den kallaste, även om de i absoluta tal lägsta månadsmedeltemperaturerna är från 1981 och 1978. För stationer med riktigt långa mätserier förekommer även flera decembermånader på 1800-talet i rekordtabellerna, som december 1870 och 1867.

-10,0° Bastorp (Dalsland) december 1981

-9,3° Bredviken (Dalsland) december 1981
På grund av annan avrundningsmetod angavs medeltemperaturen till -9,2° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1981.
Medeltemperaturen kan möjligen vara något för låg. Vid en inspektion år 1984 visade stationstermometern 0,2 grader för lågt. I december 1981 gav samtidiga avläsningar av stationstermometern och minimitermometern i snitt 0,2 grader lägre värden för stationstermometern.

-9,2° Svarteborg (Bohuslän) december 1981

-9,2° Godegård (Östergötland) december 1978
På grund av annan avrundningsmetod angavs medeltemperaturen till -9,1° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1978.

Tidigare publicerade men felaktiga eller tvivelaktiga värden

-10,8° Kölfors (Dalsland) december 1925
Värdet verkar för lågt i jämförelse med andra stationer. Enligt en anteckning i journalen i januari 1926 hade termometern vid kontroll visat sig ge cirka en grad för låg temperatur. En jämförelse med omkringliggande stationer tyder dock på ännu större avvikelse. Årsmedeltemperaturen i Kölfors år 1925 var 2,3 grader lägre än vid den närliggande värmländska stationen Kyrkerud. I juli 1925 var skillnaden i medeltemperatur hela 4,5 grader.

-10,4° Kölfors (Dalsland) december 1927
Under 1920-talet rapporterades ett flertal misstänkt låga medeltemperaturer från Kölfors, vilket delvis kan förklaras av att stationstermometern befanns visa cirka en grad för lågt vid en kontroll i januari 1926. En ny termometer installerades i februari 1926. Men inte heller därefter verkar serien riktigt tillförlitlig. I juli 1927 var medeltemperaturen i Kölfors 2,0 grader lägre än vid den närliggande värmländska stationen Kyrkerud. I september samma år var differensen 1,5 grader. Framför allt kvällsobservationerna verkar för låga.

De lägsta decembermedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är de flesta decemberrekorden från någon av decembermånaderna 1915, 1981 eller 2010.

Enligt de gamla observatorieserierna från Uppsala och Stockholm förekom sannolikt ännu kallare decembermånader under 1700-talet. Allra kallast verkar december 1753 och 1788 ha varit.

-19,1° Särna december 1915

-18,5° Flötningen december 1981
På grund av annan beräkningsmetod angavs medeltemperaturen till -18,4° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1981.
Sju stycken middagsobservationer saknas, varför dessa är interpolerade.

-18,1° Särna december 1981

De lägsta decembermedeltemperaturerna i Norrland

Även om den allra lägsta medeltemperaturen i december noterades 1985, så får ändå december 1915 anses som den allra kallaste i stora delar av Norrland.

-23,0° Vittangi december 1985

-22,9° Vindel-Björkheden december 1985

-22,9° Stensele december 1915

-22,9° Kvikkjokk december 1915