Lägsta månadsmedeltemperatur i oktober

Rekorden för lägsta månadsmedeltemperatur i oktober varierar från lokalt nära 10 minusgrader i nordligaste Lappland till omkring 5 plusgrader i kustnära områden i södra Sverige.

De lägsta oktobermedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland står 1880 i särklass när det gäller den kallaste oktobermånaden. I mer modern tid är det ett flertal oktobermånader som konkurrerar om att ha varit den kallaste, till exempel 1992, 1939, 1922 och 1905.

-0,4° Godegård (Östergötland) oktober 1880
Med Edlunds formel fås -0,9°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1880.

0,0° Backa (Västergötland) oktober 1880
Med Edlunds formel fås -0,2°.

0,1° Skara oktober 1880

Med Edlunds formel fås 0,0°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1880.

0,1° Boxholm (Östergötland) oktober 1880
Med Edlunds formel fås -0,4°, vilket var den medeltemperatur som publicerades i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1880.

0,1° Finspång (Östergötland) oktober 1880
Med Edlunds formel fås -0,3°.

De lägsta oktobermedeltemperaturerna i Svealand

Även i Svealand gäller att oktober 1880 är den allra kallaste. Om det då hade varit ett tätare stationsnät i nordvästra Svealand, så skulle de absoluta rekordvärdena förmodligen ha varit ännu lägre. I mer modern tid kan man exempelvis lyfta fram oktober 1992, 1926 och 1905 som riktigt kalla oktobermånader.

-5,1° Älvdalen oktober 1880
Data för ett dygn saknas och har därför interpolerats. Det var vissa avbrott i observationerna under de här åren och inga resultat från Älvdalen publicerades i 1880 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.
Med Edlunds formel fås -5,7°.

-4,1° Storsätern oktober 1926

-3,5
° Särna oktober 1926
 

De lägsta oktobermedeltemperaturerna i Norrland

Det norrländska rekordet när det gäller lägsta oktobermedeltemperatur är av rätt ungt datum, nämligen från 1992. Som exempel på andra mycket kalla oktobermånader kan nämnas 1968, 1880 och 1864.

-9,8° Naimakka oktober 1992
I vissa tabeller har månadsmedeltemperaturen angetts till -9,7° på grund av avvikande beräkningsmetod.

-9,3° Nikkaluokta oktober 1992
Sex maximitemperaturer och nio minimitemperaturer är interpolerade eller korrigerade.

-9,3° Tarfala oktober 1968
Högfjällsstation knuten till Stockholms universitet. Vid den här tiden användes inte Tarfala i SMHI:s rutinmässiga klimatbearbetning, utan data har samlats in i ett senare skede

-8,9° Vittangi oktober 1992