Högsta månadsmedeltemperatur i mars

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i mars varierar från drygt 5 plusgrader i kustnära områden i Götaland till 2-4 minusgrader i norra Lappland.

De högsta marsmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland står  marsmånaderna 1938 och 1990 för de flesta rekorden, men även mars 2014, 2012 och 2007 står för en del rekord.

6,6° Kristianstad mars 1938
Samtliga maximi- och minimitemperaturer är interpolerade.

6,6° Malmö mars 1938

6,6° Helsingborgs sockerbruk mars 1938
Stationen var utrustad med termometerbur av sockerbolags modell.

6,5° Malmö mars 1990
Åtskilliga maximi-/minimitemperaturer är interpolerade.
 

De högsta marsmedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är rekorden för högsta marsmedeltemperatur i allmänhet från 1990, men för en del stationer är rekorden från 2014, 2012, 2007 eller 1938.

5,5° Oxelösund mars 1990

(5,4° Karlstad Aut mars 1990)
Den automatiska solstationen i Karlstad gav sannolikt något för höga temperaturer vid den här tiden. Under år 1990 låg stationens medeltemperaturer 0,5-0,7 grader högre än medeltemperaturen vid Karlstad flygplats.

5,2° Södertälje mars 1990

5,1° Örebro mars 1990

5,1° Valla mars 1990

5,1° Åkershus mars 1990

5,1° Högsjö mars 1990

5,1° Säffle mars 1990
Fem observationer är interpolerade.

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

5,4° Harg (Uppland) mars 1920
Värdet verkar alldeles för högt jämfört med övriga observationer. Enligt inspektionsprotokoll var termometern uppsatt på nordgaveln av en byggnad med risk att påverkas av framför allt kvällssol.
 

De högsta marsmedeltemperaturerna i Norrland

Marsmånaderna 2012 och 1990 svarar för de flesta rekorden i sydöstra Norrland. I de västra och norra delarna är det ett flertal marsmånader som konkurrerar om tätplatsen, exempelvis även marsmånaderna 2014, 2003, 1959, 1953 och 1920.

4,1° Gävle mars 1990

4,0° Kuggören mars 2012

3,8° Hudiksvall mars 2012

För tre minimitemperaturer finns avvikelser mellan det via telefon inrapporterade värdet och det värde som antecknats i journalen. De telefonrapporterade värdena har använts.

Stationen i Hudiksvall i augusti 2013.
Stationen i Hudiksvall i augusti 2013. Förstora Bild3,6° Gävle mars 2012

3,6° Utvalnäs mars 1990