Högsta månadsmedeltemperatur i september

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i september varierar från lokalt drygt 17 grader i Götaland till knappt 10 grader i Lappland.

De högsta septembermedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland svarar september 2023 för de flesta rekorden för högsta månadsmedeltemperatur. Men en del rekord från bland annat september 2016, 2006, och 1949 lever kvar.

17,5° Falsterbo september 2023

17,5° Falsterbo A september 2023

17,4° Hallands Väderö september 2023

17,3° Malmö september 2023

Väderstationen i Falsterbo
Väderstationen i Falsterbo den 25 september 2017. Foto SMHI Förstora Bild

De högsta septembermedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är det i allmänhet 1999, 2006 och 2023 som svarar för rekorden som varmaste septembermånad. För västra Svealands del är även åren 2016 och 1949 representerade.

16,3° Landsort september 1999
Tre timvärden och sju maximi- och minimitemperaturer är interpolerade eller korrigerade.

16,2° Landsort A september 1999

16,2° Husarö september 1999
Vid en inspektion i augusti 1999 hade temometerburen befunnits vara i mycket dålig kondition.

De högsta septembermedeltemperaturerna i Norrland

I Norrland är septemberrekorden för högsta månadsmedeltemperatur i många fall från 2023, 2006 eller i norra Norrland från 2015. Men flera rekord har överlevt sedan 1934 eller 1949.

15,1° Eggegrund september 2006

14,9° Eggegrund september 2023

14,7° Finngrundet september 1949
Utsjöstation.
Något osäker beräkning av månadsmedeltemperaturen. Observationstiderna var klockan 04, 13 och 19, i stället för de gängse 07, 13 och 19. Om medeltemperaturen beräknas som det aritmetiska medelvärdet av medelmaximi- och medelminimitemperaturen fås 14,9°.

14,6° Eggegrund september 1999

14,5° Kuggören september 2006

14,4° Brämön september 2006

14,3° Holmögadd september 1934