Högsta månadsmedeltemperatur i maj

Maj 2018 var exceptionellt varm med rekord för praktiskt taget alla stationer i den södra och mellersta delen av landet. För många stationer med längre mätserier var marginalen till den näst varmaste majmånaden omkring två grader.

I nordligaste Norrland är dock maj 1963 fortfarande den allra varmaste majmånaden.

De högsta majmedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är maj 2018 helt oöverträffad när det gäller den högsta månadsmedeltemperaturen. Den tidigare varmaste majmånaden var maj 1889 med som högst en månadsmedeltemperatur på 15,8° i Göteborg. Under 1900-talet var i allmänhet 1992 och 1993 de varmaste majmånaderna.

17,6° Göteborg maj 2018

Automatstationen i Göteborg
Automatstationen i Göteborg den 29 maj 2018. Foto SMHI Förstora Bild16,8° Skövde maj 2018

16,6° Halmstad maj 2018

Observationer utan tillfredsställande strålningsskydd

17,6° Gunnebo maj 1921
Morgon- och kvällsobservationerna verkar alldeles för höga. Inga resultat från stationen publicerades i 1921 års årgång av Meteorologiska iakttagelser i Sverige.

De högsta majmedeltemperaturerna i Svealand

Även i Svealand är maj 2018 oöverträffad med rekordvärden som ligger drygt två grader högre än de tidigare högsta månadsmedeltemperaturerna för maj. De tidigare varmaste majmånaderna fördelade sig på ett antal år, främst 2013, 1993, 1992, 1947 och 1889.

16,3° Örebro flygplats maj 2018
Stationen kan vid tillfället möjligen ha varit påverkad av vegetation alltför nära mätaren.

16,1° Uppsala maj 2018

16,1° Stockholm A maj 2018

16,1° Kristinehamn maj 2018
Något tiotal temperaturvärden under månaden är interpolerade eller korrigerade.

De högsta majmedeltemperaturerna i Norrland

Även i Norrland svarar maj 2018 för de högsta månadsmedeltemperaturerna, men den månaden blir allt mindre extrem ju längre norrut man kommer.
För norra Norrlands del är i och för sig den allra högsta månadsmedeltemperaturen från maj 2018 med 13,0° vid Skellefteå flygplats, men på många håll i nordligaste Norrland står sig 1963 fortfarande som den hittills varmaste majmånaden.

14,3° Edsbyn maj 2018

14,3
° Gävle maj 2018

14,2° Järvsö maj 2018
Värden för cirka fem dygn saknas och har interpolerats.