Högsta månadsmedeltemperatur i augusti

Den normala medeltemperaturen är i allmänhet lite lägre i augusti än i juli. Men åtminstone i södra Sverige har de allra varmaste augustimånaderna varit ungefär lika varma som de varmaste julimånaderna.

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur varierar från drygt 20 grader i Götaland och södra Svealand till knappt 15 grader i nordligaste Lappland.

De högsta augustimedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är augusti 1997 i allmänhet den varmaste, men för en del stationer är rekorden från augusti 2002.

21,5° Falsterbo augusti 1997

21,3° Lund/Tekniska högskolan augusti 1997
Data saknas för lite drygt två dygn, varför dessa har interpolerats.

21,3° Utklippan augusti 1997
Samtliga maximi- och minimitemperaturer samt två
middagstemperaturer är interpolerade.

De högsta augustimedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är augustimånaderna 2002 och 1997 ungefär likvärdiga när det gäller antalet värmerekord.

21,3° Stockholm augusti 2002

21,3° Stockholm augusti 1997

21,2° Stockholm A augusti 2002

21,2° Svenska Högarna augusti 2002

Väderstationen vid Svenska Högarna
Väderstationen vid Svenska Högarna den 17 augusti 2006. Foto SMHI Förstora Bild21,2° Husarö augusti 1997
Vid en inspektion i augusti 1999 befanns temometerburen vara i mycket dålig kondition.
 

De högsta augustimedeltemperaturerna i Norrland

I södra Norrland är i allmänhet augusti 2002 den varmaste. I norra Norrland är även bland annat augustimånaderna 2006, 1937 och 1917 representerade i rekordstatistiken.

20,0° Eggegrund augusti 2002

19,1° Kuggören augusti 2002

19,1° Lungö augusti 2002

19,1° Eggegrund augusti 1997