Högsta månadsmedeltemperatur i oktober

Rekorden för högsta månadsmedeltemperatur i oktober varierar från drygt 10 grader i Götaland och södra Svealand till knappt 5 grader i nordligaste Lappland.

De högsta oktobermedeltemperaturerna i Götaland

I Götaland är i allmänhet 2014, 2006, 1961 och 1907 de varmaste oktobermånaderna.

13,1° Falsterbo oktober 2006

13,0° Falsterbo A oktober 2014

Väderstationen i Falsterbo
Väderstationen i Falsterbo den 25 september 2017. Foto SMHI Förstora Bild13,0° Nidingen oktober 2006

13,0° Falsterbo oktober 2014

12,9° Utklippan oktober 2006

De högsta oktobermedeltemperaturerna i Svealand

I Svealand är oktober 1961 nästan utan undantag den varmaste oktobermånaden. Det här seklet är i allmänhet oktober 2006 och 2000 de varmaste.

11,7° Landsort oktober 1961
I meteorologiska iakttagelser i Sverige 1961 publicerades värdet 11,8° på grund av att några värden i observationsjournalen var felaktigt noterade.

11,5° Landsort  oktober 2006
Ett tjugotal maximi- och minimivärden, samtliga middagstemperaturer och tio övriga timvärden är interpolerade eller korrigerade.

11,4° Landsort oktober 2000
Fyra maximi- och minimivärden och samtliga middagstemperaturer är interpolerade.

11,4° Landsort A oktober 2000

11,4° Gustaf Dalén oktober 2000

Utsjöstation. Fem observationer är interpolerade.

11,3° Grönskär oktober 1961
På grund av en något avvikande beräkningsmetod angavs månadsmedeltemperaturen till 11,4° i Meteorologiska iakttagelser i Sverige 1961.
 

De högsta oktobermedeltemperaturerna i Norrland

Även i Norrland är det oktober 1961 som helt dominerar rekordtabellerna, men i nordvästra Lappland håller oktober 1987 och 1951 en del rekord.

9,9° Gävle oktober 1961

9,8° Eggegrund oktober 1961

9,7° Eggegrund oktober 2001

9,7° Hammarby (Gästrikland) oktober 1961
Från fem observationstillfällen saknas data, varför dessa har interpolerats.
 

Högsta oktobermedeltemperatur vid utsjöstationer

11,2° Finngrundet oktober 1961
Stationen saknade både minimi- och maximitermometer. Därför är månadsmedeltemperaturen beräknad med en äldre variant av Ekholm-Modéns formel.