Hållbara och säkra transporter

SMHIs tjänster för vinterväghållning, spårhållning, sjöfart och flyg hjälper dig att sätta in rätt åtgärd i rätt tid för rätt plats. 

Tjänster inom säkra, effektiva och rena transporter

Relaterade tjänster inom säkra, effektiva och rena transporter