Lena

Fälthydrolog i Norrköping.

Lena Andersson, fälthydrolog

Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
– En av mina huvudsakliga arbetsuppgifter är underhåll av de hydrologiska vattenståndsstationer som ingår i SMHIs grundnät. En annan uppgift är att mäta vattenflödet vid stationerna för att kontrollera att det samband som finns mellan vattenstånd och flöde stämmer.

– Vi som jobbar med hydrologisk fältverksamhet är placerade i Norrköping men har hela Sverige som arbetsfält. Granskning av hydrologiska observationsdata är en annan arbetsuppgift jag har, och jag deltar även i ett projekt där tekniken vid alla hydrologiska stationer i Sverige ska moderniseras.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Mitt arbete innebär en hel del resande över hela landet vilket gör att man får se platser och träffa människor som man annars aldrig skulle gjort. Att jobba praktiskt med hydrologi ute i fält och mer teoretiskt på kontoret är en variation som passar mig bra.

– Tekniken för de instrument vi använder (ADCP) är under snabb utveckling vilket innebär att vi har en hel del samarbete med utländska fälthydrologer och myndigheter. Även utbildningar och workshops hålls ofta internationellt, vilket är extra roligt.

Varför började du jobba på SMHI?
– Jobbet ligger väl i linje med min utbildning och verkade mycket intressant och roligt. Jag har tidigare jobbat statligt och tycker att rollen passar mig bra.