Högflödesresa i Småland och Blekinge

Gustav Sandehed är fälthydrolog på SMHI. Här berättar han om sitt arbete, utifrån en resa i Småland och Blekinge i början av 2018.

Resrutt för högflödesresa januari 2018
Kartan visar resrutten för högflödesresan som Gustav Sandehed och Buban Sehalic, fälthydrologer på SMHI, gjorde i början av januari 2018. Förstora Bild

Årets första vecka bjöd på ett regnigt södra Sverige och med ett varningsläge som låg på gränsen till klass 2 på sina platser. Jag och min kollega Buban Sehalic, två erfarna fälthydrologer, kände givetvis på oss detta och hade redan innan jul spikat just denna vecka för en fältresa.

Vi rivstartade tisdagsmorgon med att packa bilen och titta på vår mät-behovskarta för att bilda oss en uppfattning om vilka stationer som behövde besökas.

Första destinationen blev stationen Stensåkra (Emån) som ligger i Vetlanda. Här mätte vi upp ett flöde på drygt 21 m3/s vilket är över MHQ (medelhögvattenföring). Detta bådade gott för vår fortsatta resa eftersom vi gärna vill mäta höga flöden, så att vi kan kalibrera våra avbördningskurvor i det högre registret.

Hydrologiska stationen Stensåkra
Hydrologiska stationen Stensåkra. Förstora Bild
Avbördningskurva, stationen Stensåkra
Avbördningskurva (sambandet mellan vattenstånd och flöde), stationen Stensåkra. Förstora Bild

Precis innan vi skulle lämna stationen kom det något svart simmandes på motsatt sida, när djuret klev upp på land såg jag (Buban satt redan i bilen) att det var en utter. Roligt eftersom det var första gången jag sett en utter. Efter att besökt ytterligare två stationer denna dag hamnade vi slutligen i Kalmar.

Pegeln i Mörrum
Pegeln i Mörrum. Förstora Bild

Följande dag var höjdpunkten Mörrum, här skulle det rinna nästan 100 m3/s. Vi tittade först till pegeln. Spången ut till skåpet låg 20 cm under vatten men det gick bra ändå, eftersom vi har våra torrdräkter. På vägen ner till mätplatsen stannade vi till vid Laxens Hus för att få en överblick över vattendraget och ta några bilder på den mäktiga forsen (för att vara i södra Sverige).

Parken vid mätplatsen var delvis översvämmad och träd och sittbänkar stod ute i vattnet. Med hjälp av kajak spände vi upp linor över vattendraget för att sedan kunna dra vårt mätinsturment över sektionen. Flödet mättes upp till 94 m3/s vilket är den högsta mätningen sedan 2002.

Parken i Mörrum, januari 2018
Parken i Mörrum där vi gjorde flödesmätningar. Förstora Bild

Under resans gång hade vi hade vi kontinuerlig kontakt med vakthavande hydrolog. I vattendrag där vi saknar stationer eller bara får in data från vattenkrafverk kan flödet ibland vara svårbedömt. För att underlätta bedömningen av varningsklassen gjorde vi två extra mätningar i Ronnebyån (Korrö) och utloppet av Helgasjön (Växsjö).

De två sista dagarna utgick vi från Växjö och besökte bland annat stationerna Möckeln och Dansjön, även här var det höga flöden. Resan hem gick förbi Rörvik och avslutades i Kedevad 2. Stationen i Kedevad låg nere men efter en omstart lyckades vi få den i drift igen och därefter gjorde vi vår sista flödesmätning för resan.

Under resans gång hade vi ett mycket bra samarbete med vakthavande hydrolog och Obs-drift. Bra kommuniktaion underlättade resan och gjorde arbetet mer givande.

Fältbil
Vår nya fältbil med SMHI-loggan. Förstora Bild

Innan jul fick vår nya fältbil SMHI-loggor på sidorna för att det ska synas när vi är ute och åker. Det var nu betydligt fler människor som kom fram och pratade med oss, vilket i alla fall jag tycker är bra. Vi får möjlighet att förklara vad vi gör och var man till exempel kan hitta flödesdata från våra stationer.

Gustav Sandehed, fälthydrolog på SMHI