SMHIs vision och uppdrag

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. 

SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

SMHI är en statlig myndighet under Klimat- och näringslivsdepartementet med uppdraget att vara ett expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Det innebär att vi förvaltar och utvecklar information om väder, vatten och klimat som ger samhällets funktioner, näringsliv och allmänhet kunskap och kvalificerat beslutsunderlag.

SMHI samarbetar dagligen med myndigheter och organisationer både i Sverige och internationellt. Vi representerar Sverige i flera internationella organisationer.

Konkret nytta för dig och samhället

Dygnet runt, året om förser vi allmänhet och samhällsfunktioner med prognoser och varnar vid allvarliga väder- och vattenhändelser.

SMHI erbjuder också produkter och tjänster som utgör viktiga beslutsunderlag för exempelvis Sveriges myndigheter, organisationer och kommuner. Det kan gälla allt från väderprognoser för flyg eller forskningsuppdrag om luftföroreningar till utredningar och remissvar.

På vetenskaplig grund

SMHI samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Grunden i vår verksamhet är ständiga observationer, bearbetningar och analyser av data om atmosfären, sjöar, hav och land. Vi kopplar ihop denna kunskap och förståelsen för sambanden i naturen och miljön med matematiska modeller, analyser och simuleringar, statistik, klimatstudier och forskning. 

SMHI finansieras genom anslag, affärsverksamhet, tjänsteexport och uppdrag, samt bidrag. Hela verksamheten vilar på samma grundprincip, att genom kunskap bidra till ett hållbart samhälle.