Kvalitetsledning

Kvalitetsfrågor prioriteras högt och är en integrerad del av SMHIs ledningssystem. SMHI är sedan år 2003 certifierat för sin kvalitetsledning enligt ISO 9001.

Kvalitetspolicy

I SMHIs kvalitetspolicy står det att:

”Kvalitetsledning används för styrning av SMHIs verksamhet och integreras i planering, utveckling och uppföljning av verksamheten. Styrning av verksamheten sker i linje med SMHIs uppdrag, vision, verksamhetsidé och värdegrund.

Arbetet med kvalitetsledning och dess system är alltså integrerat i verksamheten liksom det är integrerat i arbetet med miljö och informationssäkerhet.

Kvalitetsledningsarbetet ska leda till ständig förbättring av verksamheten samt av SMHIs produkter och tjänster.

SMHIs kvalitetsledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 9001 och omfatta hela myndighetens verksamhet och samtliga kontor.” 

Certifiering

ISO-certifikat nov 2018

SMHIs certifiering enligt ISO 9001 och de återkommande revisionerna bidrar till att bibehålla ett levande och aktivt förbättringsarbete. Förutom kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001 är SMHIs Oceanografiska laboratorium i Göteborg ackrediterade enligt kravstandarden SS-EN ISO/IEC 17025.