Kvalitetsledning

Kvalitetsfrågor prioriteras högt och är en integrerad del av SMHIs ledningssystem. SMHI är sedan år 2003 certifierat för sin kvalitetsledning enligt ISO 9001.

Kvalitetspolicy

I SMHIs kvalitetspolicy står det att:
 
”SMHIs produkter och tjänster ska kännetecknas av att uppfylla överenskommen kvalitet på ett konkurrenskraftigt sätt. De ska också tjäna som rekommendation för nya uppdrag och affärer.

SMHI leverans är inriktad mot beslutsunderlag. Strävan är att arbeta med attraktiv kvalitet vilket i SMHIs tolkning innebär att leverera beslutsunderlag som överträffar kundens förväntningar.

Den attraktiva kvaliteten nås genom en stark vetenskaplig grund och samverkan med andra för att öka förmågan att tillfredsställa kundernas behov.

Kunders och allmänhetens reaktioner ska systematiskt och proaktivt bidra till ständig förbättring av produkter och tjänster.

SMHIs kvalitetsledningssystem ska vara certifierat enligt ISO 9001.” 

Certifiering

ISO-certifikat nov 2018

SMHIs certifiering enligt ISO 9001 och de återkommande revisionerna bidrar till att bibehålla ett levande och aktivt förbättringsarbete. Förutom kvalitetscertifieringen enligt ISO 9001 är SMHIs Oceanografiska laboratorium i Göteborg ackrediterade enligt kravstandarden SS-EN ISO/IEC 17025.