Vind

Ladda ner observationsdata för vind

Kartor baserade på vindobservationer

Normalvärden (1961-1990)

Rekord och klimatindikatorer

Stormanimeringar