Hydrologisk forskning

Med den svenska produktionen som grund är vi en global distributör av ny vattenrelaterad information, prognoser och kunskap i beslutsunderlag för många olika ändamål. Vi arbetar i nära dialog med användarna och i olika tids- och rumsskalor för att uppnå ett säkert och hållbart samhälle, effektiv vattenförvaltning, miljömålen och välgrundad bebyggelse.

Nyhet

 

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer