Publikationer

SMHIs Hydrologiska forskningsenhet publicerar sina resultat och sitt arbete i flera olika forum. Publikationerna är uppdelade i granskade vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och rapporter samt populärvetenskapliga artiklar och rapporter.

Publikationslistorna uppdateras minst en gång per år.