Populärvetenskapliga artiklar och rapporter

Hydrologiska forskningsenhetens populärvetenskapliga artiklar och rapporter återfinns nedan i kronologisk ordning.

 

2022

Kjellström, E., Andersson, L., Arneborg, L., Berg,P.,  Capell, R., et al. Klimatinformation som stöd för samhällets klimatanpassningsarbete (2022). SMHI Klimatologi Nr 64, 2022.

 

2021

Berg, P., Bosshard, T., Yang, Wei., Zimmermann, K. MIdAS version 0.1: framtagande och utvärdering av ett nytt verktyg för biasjustering (2021). SMHI Klimatologi Nr 63, 2021.

Andersson, J., Van de Beek, R. Simulering av avloppsflöden med regndata från Mobiltelefonnät i Stockholm: simuating urban drainage flows with rainfall data derivaed from mobile phone networks in Stockholm (2021). Vatten – Journal of water Management and Research 77:2, s 91-104. www.tidskriftenvatten.se/tsv-artikel/simulering-av-avloppsfloden-med-regndata-fran-mobiltelefonnat-i-stockholm/

 

2020

Pechlivanidis I.G., Crochemore L., Soret A., Lledo L., Manrique-Sunen A., Brayshaw D., Gonzlez P., Perez A.C., Bloomfield H., Catalano F., Cionnni I., Loukos H., Noel T., 2020, S2S4E (Grant agreement 776787) Deliverable 4.4, Report on ‘Skill assessment and comparison of methods for sub-seasonal and seasonal forecast systems for the energy sector’ selected case studies’, February, Norrköping, Sweden

 

2019

Berg P., Photiadou C., Pechlivanidis I.G., 2019, Copernicus C3S Operational Water-SIS (Contract number 2018/C3S_424_SMHI/SC1) Milestone 2.1, Report on ‘Routines for pre- and post-processing CIIs and seasonal forecast’, April, Norrköping, Sweden

Pechlivanidis I.G., Capell R., Musuuza J., Berg P., Fahleson T., Arheimer B., Borg M., 2019, Copernicus C3S Operational Water-SIS (Contract number 2018/C3S_424_SMHI/SC1) Deliverable 2.3, Report on ‘Multi-model ensemble of water relevant variables in seasonal forecasts in the EC Flow’, January, Norrköping, Sweden

2018

Bartosova A., R. Capell, J. E. Olesen, M. Jabloun, C. Donnelly, G. Strandberg, J. Strömqvist, I. Morén, and J. Tengdelius-Brunell, 2018. Projected Impacts of Climate, Anthropogenic Changes, and Remedial Measures on Nutrient Loads to the Baltic Sea. BONUS Soils2Sea Deliverable 5.4. Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, March 2018, www.Soils2Sea.eu

Bartosova A. and R. Capell, 2018. Baltic Sea Basin under change – impact of climate change on nutrient concentrations, nutrient loads, and river discharges. BONUS MIRACLE Deliverable 2.5. Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, 2018, www.bonus-miracle.eu

Bartosova A., J. Strömqvist, and L. Simmonson, 2018. Water quality changes in the Baltic Sea basin within the HYPE modelling framework. BONUS Soils2Sea Deliverable 5.3. Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, March 2018, www.Soils2Sea.euwww.Soils2Sea.eu

Gustafsson D., 2018. Vattnet som aldrig fryser i permafrostens Sibirien. Polarfront, Svenska Meteorologiska Sällskapet, www.svemet.org.

Pechlivanidis I.G., Crochemore L., Soret A., Lledo L., Manrique-Sunen A., Brayshaw D., Gonzlez P., Perez A.C., Bloomfield H., Catalano F., Cionnni I., 2018, S2S4E (Grant agreement 776787) Deliverable 4.1, Report on ‘Benchmarking skill assessment of current sub-seasonal and seasonal forecast systems for users’ selected case studies’, December, Norrköping, Sweden.

2017

Bartosova A, Donnelly C. Strömqvist J., Capell R., Tengdelius-Brunell J., 2017. HYPE model for the Baltic Sea Basin. BONUS Soils2Sea Deliverable 5.1. Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, May 2017, www.Soils2Sea.euwww.Soils2Sea.eu

2016

Andersson, J.C.M., Arheimer, B. Hjerdt N. (2016) Combine and Share Essential Knowledge for Sustainable Water Management. The Solutions Journal, 7(3), 30-32, www.thesolutionsjournal.com/article/combine-share-essential-knowledge-sustainablewater-management/

Merz, B., Apel, H., Dung, N.V., Falter, D., Hundecha, Y., Kreibich, H., Schröter, K., and Vorogushyn, S.2016: Large-scale flood risk assessment using a coupled model chain. E3S Web of Conferences 7, 11005, doi:10.1051/e3sconf/20160711005

2014

Pechlivanidis I.G., 2014, ‘SMHI’s goals for seasonal hydrological forecasting at the pan-European scale and Sweden’, in HEPEX blog, 5 December, hepex.irstea.fr/smhis-goals-for-seasonal-hydrological-forecasting-at-the-pan-european-scale-and-sweden/  

2012

Isberg, K., Arheimer, b. and Donnelly, C. 2012. Hydrological Model for Water Management and Implementation for European Directives. Från publikationen "The growing use of GMES across Europe´s regions" utgiven av NEREUS och ESA, 2012.

2011

Olsson, J. (2011) Hydrological climate change impacts studies and scentific theory, in K.M. Persson (Ed.), Lars Bengtsson – a water resource, Report nr. 3253, Department of Water Resources Engineering, Lund University, 181 pp.

2009

Alkan-Olsson, J. Andersson, L., Jonsson, A., Arheimer, B. 2009. Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde. Rapport Länsstyrelsen i Östergötland, 2009:3. ISBN 978-91-7488-231-5.

2008

Alkan Olsson, J., Jonsson, A., Andersson, A. and Arheimer, B., 2008. Från
Vattendragsgrupp till åtgärdsplan mot övergödning
. LRF, LU, LiU, SMHI. Broschyr. 8 sid.

Olsson, J. (2008) Focus on water in Stockholm – more water more frequently, or the opposite?, presented at the Mistra-SWECIA seminar Climate Change and Adaptation in the Stockholm Region, 28 November, Stockholm, Sweden (in Swedish).

2006

Andersson, L., Arheimer, B., Kallner Bastviken, S., Johnsson, H., Kyllmar, K., Larsson,M., Pers, C., Rosberg, J., Ståhl-Deblanco, A., & Tonderski, K. 2006. VASTRA-modeller i planeringscykeln. In: Ed: Jöborn, A., Danielsson, I. & Oscarsson, H. VASTRA Rapport 6: På tal om vatten – om vägen mot en hållbar vattenersursförvattning. pp. 149-188.