VFR-kartor

För att underlätta planering av din flygrutt erbjuder SMHI automatiskt genererade nulägeskartor och prognoskartor.

VFR-analysen

VFR-analysen är en helt automatisk nulägeskarta där moln- och siktinformation från markobservationer, satellit och radarbilder vid en tidpunkt sätts ihop till en bild. Här presenteras områden med sikt under 5 km och områden med molntäckeshöjd under 1000ft.
Kartan kan användas som ett hjälpmedel vid VFR-planering, men bör kompletteras med annan information.

VFR-prognos

VFR-prognosen är en helt automatisk genererad prognos som visar på områden med risk för molntäckeshöjd under 1000ft och områden med sikt under 5 km nästkommande dag klockan 06 och 12 UTC. Kartorna presenteras ca klockan 16.

Kartorna kan användas som en preliminär prognos för VMC nästa dag, men skall inte användas för färdplanering och tas därför bort vid midnatt.