Torben

Forskningsledare för området klimatvariabilitet och klimatprognos i Norrköping.

Torben Koenigk

Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
– Arbetet är väldigt varierande vilket gör att det egentligen inte finns någon vanlig arbetsdag. En stor del av mitt jobb består av att jobba med datorer som används för att köra klimatmodeller och att analysera resultaten. Oftast gör jag så kallade sensitivitetsstudier där man gör vissa förändringar i modellen för att se hur det skulle påverka klimatet. Ett exempel är att artificiellt minska isen i Arktis för att se hur isminskningen skulle påverka klimatet i Arktis eller i andra områden av världen som till exempel Europa eller Sverige.

– Jag är också involverad i många olika internationella klimatprojekt vilket innebär en del resande för att träffa projektmedlemmar och diskutera resultat och framtida samarbete.

Varför började du jobba på SMHI?
– Innan jag började här jobbade jag som postdoc i Hamburg med modellering av klimatet i Arktis. Jag fick nys om att SMHI sökte en person med inriktning på samma område för en permanent tjänst. Det här intressanta jobbet i ett område som erbjuder många utomhusaktiviteter gjorde att jag sökte positionen.

Vad är det bästa med SMHI?
– Vi har en väldigt bra arbetsatmosfär. Här finns många kompetenta och engagerade kollegor från många olika länder och alla hjälps åt. Dessutom erbjuder SMHI en del aktiviteter utanför jobbet, som till exempel olika slags idrotter och utomhusaktiviteter.