Forskning ger underlag för klimatanpassning

SMHIs forskning och utveckling skapar underlag för samhällets anpassning till ett förändrat klimat. 

Klimatet förändras och samhället arbetar med att begränsa kommande utsläpp av växthusgaser. Samtidigt behöver samhället, både offentliga aktörer och företag i näringslivet, också anpassa sig till de nya förhållanden som orsakas av det förändrade klimatet. Det brukar kallas klimatanpassning.

Lyftkranar i solnedgång
Forskning skapar samhällsnytta genom de vetenskapliga underlag som med framförhållning ger kunskap för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

SMHIs forskare bidrar med kunskap och beslutsunderlag för samhällets klimatanpassning. Genom klimatmodellering och klimateffektstudier ökar kunskapen om bland annat framtida extremhändelser, till exempel skyfall, värmeböljor, starka vindar, översvämningar och framtida havsnivå.

Information från våra klimatmodeller och klimateffektstudier kan användas av olika samhällsaktörer som arbetar med klimatanpassning.

Utveckling av webbtjänster i tätt samarbete med användare

Resultat från vår forskning presenteras dels som data och vetenskapliga artiklar, dels i olika webbtjänster där data förädlats för att lättare kunna användas som underlag av till exempel samhällsplanerare och konsulter som arbetar med samhällsbyggnad.

Webbtjänsterna bygger på kunskap från våra forskningsprojekt, där vi samarbetar med användare för att ta fram och presentera forskningsresultat på ett sätt som är användbart av olika samhällsaktörer. På det sättet skapar vår forskning direkt nytta i samhället.

Läs mer om klimatanpassning hos Nationellt kunskapscenter för klimatanpassning