Låghöjdsprognoser - LLF

För planering av VFR-flygning inom Sverige producerar SMHI en låghöjdsprognos som presenteras både i text och i grafisk form.

Låghöjdsprognosen är en prognos för VFR-flygning i Sverige. Detaljerade prognoser för markvindar, molntäckeshöjd, sikt och väder samt höjdvindar, temperatur på höjd och risk för turbulens och is presenteras i textformat och i grafisk form.

Prognosen nås via länk från aroweb och direkt på northavimet.com

En användarhandledning till Låghöjdsprognosen på engelska finns här:

User guide

 TIDER FÖR LÅGHÖJDSPROGNOSEN
 

utfärdas
(Lokal tid)

LHP- text och grafisk
(Lokal tid)

0555

06-14
0955 10-18
1355 14-22
senast 2000 översikt nästa dag