SMHI Brandrisk skogsbruk och digitala samråd

Förändringar i vårt klimat, exempelvis längre torrperioder, bidrar till risk för fler situationer med hög brandrisk i skog och mark. Detta medför i sin tur ett ökat behov av beslutsunderlag som säkerställer att rätt beslut fattas.

Varmt och torrt väder påverkar virkesflödet till industrierna när risken för brandrisk är hög och du kan behöva planera om eller stoppa avverkning och markberedning på grund av rådande förhållanden. Ett alternativ för att upprätthålla produktion, kan vara att avverka under nattetid eller under tidiga mornar, då luftfuktigheten kan vara högre och brandrisken lägre. Innan arbete utförs under hög brandrisk görs ofta ett samråd, en överenskommelse mellan bolag och entreprenör, avseende vilka åtgärder som ska vidtas.

 

Digitala samråd skärmdump

 

Gör brandrisksamråden via Timbr. Du gör detta digitalt, alltid med samma utgångspunkter. Du har hela tiden  tillgång till brandriskprognosen, med flera prognostidsteg under brandriskprognosens alla fem dagar, för att underlätta planeringen av arbetet i skogen trots torkan.

Enligt en frågeställning som du bestämt gör entreprenören en analys av brandrisken på den aktuella trakten och dokumenterar denna i tjänsten. Entreprenören avslutar med att signera samrådet, och när du kontrasignerat detsamma, får ni ett varsitt SMS om att ni kommit överens om hur arbetet ska genomföras. Ni får också ett mail där hela överenskommelsen är dokumenterad. Som ett resultat av samrådet har ni också skapat ett larm, som bevakar om brandrisken skulle förändras, och tjänsten meddelar er om så är fallet. Skulle funderingar uppstå, eller något hända, finns alltid samråden tillgängliga via arkivet, vilket både du och entreprenören alltid har tillgängligt, var ni än är.

SMHIs tjänster kring brandrisk i skogen, dvs Brandrisk skogsbruk tillsammans Digitala Samråd är framtagna för skogsbolag och entreprenörer, för att underlätta arbetet med brandrisk. Tjänsten hjälper er minska riskerna i besluten sant säkerställa att besluten når de som påverkas av dem.

Vill du veta mer?

Lämna din kontaktuppgifter så kontaktar vi dig för att boka en demo och berätta mer om hur våra tjänster passar just ditt behov.

 

Tydliga överenskommelser, bra beslutsunderlag och trygghet

Aktuella prognoser kan minska mängden antaganden. Det ger trygghet i viktiga beslut. Bra beslut leder till en optimerad produktion – att ekonomin säkerställs. Det ökar också konfidensen i besluten, och gör dem jämförbara, vilket också effektiviserar arbetsprocessen. Lika viktigt är det att de som påverkas av besluten verkligen ser dem.

 

Brandrisk och samråd dokument

 

Överenskommelsen hanteras via digitala samråd, en tjänst som kompletterar brandriskprognoserna. Digitala samråd effektiviserar, säkerställer och ensar samrådsprocessen inom företaget.

Det digitaliserade upplägget innebär:

•Kontinuitet – samråden genomförs alltid på samma sätt, liksom dokumenteras på ett ensat sätt, något som även underlättar uppföljning och lärande,

•Trygghet  - sättet på vilket signering och distribution sker säkerställer att inblandade har bekräftat överenskommelsen, och likaså getts samma möjlighet att ta del av den. Tjänsten larmar också om brandrisken förvärras.

•Tillgänglighet – Tjänsten kan nås via telefon, platta och pc, du har alltid möjlighet att göra samråd, liksom att se genomförda samråd.

Hela samrådsprocessen kan genomföras digitalt, hela vägen från redogörelsen av situationen på den aktuella platsen, via att både entreprenör och bolag har signerat samrådet, till att beslutet är distribuerat till berörda, liksom arkiverat. För att ytterligare stötta i arbetet övervakar tjänsten brandrisken på de platser du väljer, och ger dig ett larm ifall brandrisken förändras på så sätt så att åtgärder behöver vidtas. I händelse av en komplex situation, där en diskussion krävs, dokumenteras fortfarande överenskommelsen i plattformen, och signeras/distribueras på ordinarie väg, vilket då säkerställer helheten i samrådet.

Analysen liksom vilka åtgärder som ska användas styrs av frågeställningar som ni som bolag kan bestämma.

Implementationen följer de branschgemensamma riktlinjerna Riskhantering avseende brand vid skogsarbete.