SMHI Energi-Index och Graddagar – normalårskorrigering värme

Med SMHI Energi-Index och Graddagar får du ett mått på hur energibehovet för uppvärmning skiljt sig från det normala. Genom att normalårskorrigera bort vädrets effekt i  energistatistiken skapar du ett användbart beslutsunderlag som visar fastighetens normalårskorrigerade energianvändning.

SMHI Energi-Index och Graddagar kan fås som månads- eller dygnsvärden för 310 orter i Sverige. Energi-Index anger uppvärmningsbehovet uttryckt som aktuellt och normalt. Dessa är anpassade till ekvivalenta graddagssummor som direkt kan läsas in i graddagsbaserade energiuppföljningssystem.

Produkterna på månadsnivå finns som Baspaket och Pluspaket. I baspaketet medföljer vårt standardtyphus som motsvarar ett äldre flerbostadshus. Med vårt pluspaket får ni tillgång till fem typhus med olika energiprestanda, dessutom ingår fler balanstemperaturer.  På så sätt kan ni välja ett typhus som är bättre anpassat efter byggnaden.

Byggnadsspecifika Energi-Index kan tas fram för löpande leverans på konsultbasis.

Baspaket

  • Energi-Index – Standardtyphuset 1024.
  • Graddagar – Balanstemperatur +17°C.
  • Månad-/dygnsmedeltemperatur.

Pluspaket

  • Energi-Index – Fem typhus 1020, 1021, 1022, 1023, 1024 (ersätter 105).
  • Graddagar – Sex balanstemperaturer +7°C, +9°C, +11°C, +13°C, +15°C, +17°C.
  • Månad-/dygnsmedeltemperatur.
Pokermark