Skräddarsydda väderdata för elhandeln

Volatiliteten på elmarknaden har ökat de senaste åren när Europa och världen förflyttar sig från fossila bränslen till förnybara energikällor. Därmed blir vädret en viktig drivkraft på kraftmarknaderna. SMHI har lång erfarenhet med att förse den europeiska kraftmarknaden med skräddarsydda väderprognoser.

Vi erbjuder kunder beslutsunderlag som ökar möjligheten för bättre balans i elsystemet vilket möjliggör större utbyggnad för grön energi. Beslutsunderlaget ger dig rätt marknadsinformation samt träffsäkra analyser och prognoser. Detta gör det lättare för dig att ta rätt beslut.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa din verksamhet.

Solpaneler

Skräddarsydda väderdata

SMHIs erfarna meteorologer skriver dagligen långvädersprognoser till flertalet aktörer på den europeiska elmarknaden och vi erbjuder skräddarsydda väderdata till just er verksamhet. Vi är specialiserade på 15-dygnsprognoser, månadsprognoser och säsongsprognoser. Genom att ha direktkontakt med en meteorolog får du även information om osäkerheten i prognosen och alternativa väderutvecklingar. Vi övervakar aktivt stora väderevent som exempelvis vårflod, tropiska cykloner och plötslig stratosfärisk uppvärmning.

SMHI och Montel AI

SMHI samarbetar med Montel AI för att ta fram skräddarsydda produktionsprognoser. Samarbetet gör det möjligt för Montel AI att använda klimatdata samt historiska och kontinuerliga väderprognoser från SMHI innan de kompletteras med anläggningsspecifika data. De skapar kontinuerliga produktionsprognoser för vatten-, vind- och solkraftverk upp till sju dagar framåt.

När ett förnybart kraftverk väl är igång har produktionsprognoserna från SMHI och Montel AI redan visat sig sänka felmarginalen för operatörerna, skapa lönsammare anläggningar och bidra till ytterligare investeringar i förnybara energikällor.