Undvik kostnader orsakade av istillväxt på vindkraftverk

Isbildning på rotorbladen kan medföra att en stor del av vindkraftsproduktionen går förlorad. För dig som arbetar som balansansvarig, eller i en annan roll där tillförlitliga produktionsprognoser är avgörande, måste nedisningens effekt tas med i beräkningen. Med hjälp av SMHIs Islast-modell får du en prognos på energiförlusternas storlek och kan undvika onödiga kostnader.

Nedisning av vindkraftverken är orsaken till de största produktionsförlusterna vindkraften drabbas av. Förutom nedsatt kapacitet kan isbildning orsaka skador och slitage på vindkraftverket, skapa ett högre ljud och utgöra en fara för omgivningen när isen slungas av rotorbladen. Prognoser för istillväxt kan därför lämpa sig för
såväl elproducenter som projektörer eller driftansvarig.

Produktionsförlust för vindkraftverk
Diagrammet visar märkeffekt och uppmätt effekt för februari 2015 för ett vindkraftsverk i norra Sverige. Skillnaden mellan de två är produktionsförlusten på grund av istillväxt. Förstora Bild

Specialanpassad modell ger svar

SMHIs modell beräknar just den energireduktion som isbildningen ger upphov till och bygger på flera års observationer av islast och energiproduktion. Modellen ger en specialanpassad nedisningsprognos på flera olika nivåer som presenteras i ett användarvänligt gränssnitt.

Kontakta oss för mer information om SMHIs Islast-modell. 

Användarvänligt webbgränssnitt

Prognoserna levereras som filer via e-post eller ftp, samt nås på vår webbtjänst SMHI Pro, där du kan se de förväntade produktionsförlusterna för ett enskilt verk eller en hel vindkraftspark. Du kan också överblicka en visualiserad prognos för de kommande 36 timmarna i den medföljande kartan.

Prognos islast karta

Underlag efter dina önskemål

SMHI hjälper dig ta fram de underlag du behöver. Modellen för istillväxt kan anpassas så att du till exempel kan få reda på ismängd, variationer över tid, normal och extremvärden och återkomsttider.

SMHI erbjuder också ett flertal andra tjänster inom vindkraft. Kontakta oss eller läs mer på .