Vad händer med klimatet?

Här presenterar SMHI kortfattad fakta om klimatförändringen, baserat på vår vetenskapligt grundade kunskap och forskning samt FN:s klimatpanel IPCC:s kunskapssammanställningar.

Soluppgång över jordbrukslandskap i dimma

I åtta korta faktaavsnitt får du baskunskap om den pågående klimatförändringen och de effekter den har, till exempel stigande temperatur. Du får också kunskap om hur viktigt det är att begränsa klimatförändringen genom att minska utsläppen av växthusgaser, och att vi samtidigt måste arbeta med klimatanpassning.

Korta fakta