Aktuella upphandlingar

SMHIs upphandlingar genomförs i enlighet med gällande regelverk, exempelvis Lagen om Offentlig Upphandling, LOU 2016:1145.

Samtliga SMHIs upphandlingar annonseras och administreras via upphandlingssystemet Visma TendSign.

Se SMHIs aktuella upphandlingar