Svenska författare i IPCC AR6

I IPCC:s arbete inom just nu pågående sjätte arbetsprogram (Assessment Report 6, AR6) deltar ett stort antal ledande experter inom olika områden och från hela världen, både som huvudförfattare och bidragande författare i de olika arbetsgrupperna men också som kritiska granskare av det material författarna tagit fram. Här presenteras de författare som är svenskar eller verksamma i Sverige.

Specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Chapter 2: Mitigation pathways compatible with 1.5oC in the context of sustainable development
Luis Mundaca, Lunds universitet

Metodrapport om inventering av växthusgaser

Volume 3: Industrial Processes and Product Use
Tomas Gustavsson, IVL Svenska Miljöinstitutet

Volume 4: Agriculture, Forestry and Other Land Use
David T.E. Bastviken, TEMA Miljöförändring, Linköpings universitet
Åsa Kasimir, Göteborgs universitet
Mattias Lundblad, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Hans Petersson, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Volume 5: Waste
Gregory M. Peters, Chalmers tekniska högskola

Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Chapter 4: Land Degradation
Lennart Olsson, Lunds universitet

Chapter 7: Risk management and decision making in relation to sustainable development
Francis X. Johnson, Stockholm Environment Institute (SEI)

Specialrapport om Klimatförändringar, haven och kryosfären

Chapter 2: High Mountain Areas
Ulf Molau, Göteborgs universitet

Klimat i förändring 2021 - Den vetenskapliga grunden

Chapter 1: Framing, context, methods
Deliang Chen, Göteborgs universitet

Klimat i förändring 2022 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Chapter 4: Water
Martina Angela Caretta, West Virginia University

Chapter 8: Poverty, livelihoods and sustainable development
Emily Boyd, LUCSUS

Chapter 18: Climate resilient development pathways
Lisa Schipper, Environmental Change Institute/University of Oxford

Klimat i förändring 2022 - Att begränsa klimatförändringen

Chapter 7: Agriculture, Forestry, and Other Land Uses
Assem Abu Hatab, SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

Chapter 9: Buildings
Erika Mata, IVL Svenska Miljöinstitutet

Chapter 11: Industry
Lars J. Nilsson, Lunds universitet

Chapter 12: Cross sectoral perspectives
Göran Berndes, Chalmers tekniska högskola

Klimat i förändring 2023 - Syntesrapport

Francis X. Johnson, Stockholm Environment Institute (SEI)