Klimat i förändring 2022 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten publicerades i februari 2022 och är Arbetsgrupps 2 bidrag till Sixth Assessment Report (AR6). Den behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. Rapporten visar också på alternativ för att skapa en hållbar framtid för alla genom ett rättvist och integrerat tillvägagångssätt gällande anpassningsinsatser i alla skalor.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om rapporten: