Svenska författare i AR6 Delrapport 2

Martina Angela Caretta

Samordnande huvudförfattare till kapitel 4: Vatten 

Foto på Martina Caretta
Martina Angela Caretta

Martina Angela Caretta är lektor vid Lunds universitet, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Martina är feministisk geograf som fokuserar på klimatanpassning, genus och landskap, speciellt hur vatten utformar landskap. Hon använder kvalitativa, deltagande och dekoloniala metoder. 

Martina har vidare arbetat som konsult åt Världsbanken där hon författat en rapport om Tchadsjön uttorkning och hur den har lett till emigration och framväxten av Boko Haram. Hon är en av huvudförfattarna till den nyligen publicerade UNESCO-rapporten med speciellt fokus på vattenbrist, genus och migration. Denna rapport är skapad genom ett internationellt samarbete som syntetiserar befintlig kun­skap om hur vattenbrist påverkar könen på olika sätt och hur kvinnor och män anpassar sig igenom att flytta.

KONTAKT:
Tel: + 46 70 534 21 15
E-post: martina_angela.caretta@keg.lu.se

Emily Boyd

Huvudförfattare till kapitel 8: Fattigdom, försörjning och hållbar utveckling

Foto på Emily Boyd
Emily Boyd

Emily Boyd är professor i hållbarhetsstudier och samhällsvetare med fokus på miljö och klimatförändring. Hennes unika fokus har varit på det tvärvetenskapliga samhället mellan fattigdom, försörjning och resiliens i förhållande till global miljöförändring, med fokus på frågor som rör städer, hållbar markanvändning, vatten och avskogning. Hon fokuserar alltmera på frågor om förlust och skada från klimat konsekvenser och specifikt på icke ekonomiska aspekter och klimaträttvisa.

Hennes arbete har publicerats inom samhälls- och hållbarhetsvetenskaperna med anmärkningsvärda publikationer om resiliens, anpassning och politik samt praxis för samhällsdeltagande i klimatfrågor.

KONTAKT:
Tel: +46 703 58 18 39
E-post: emily.boyd@LUCSUS.lu.se

Lisa Schipper

Samordnande huvudförfattare till kapitel 18: Klimatresilienta utvecklingsvägar

Lisa Schipper, Stockholm Environment Institute/Overseas Development Institute
Lisa Schipper

Lisa Schipper är forskare vid Environmental Change Institute pa Oxford Universitetet i Storbritannien och expert på frågor som rör utveckling, fattigdom och anpassning till klimatets förändring. Hon forskar om socio-kulturella aspekter av sårbarhet inför klimathändelser och naturkatastrofer. Andra expertområden rör sambanden mellan anpassning och hållbar utveckling, kopplingen mellan anpassning och riskreduktion liksom vattenresurshantering och anpassning till en klimatförändring. 

Lisa Schipper är också bidragande författare till Kapitel 5 i IPCCs specialrapport 1,5 grader och var medförfattare till IPCC AR5, samt IPCCs “Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation” (2012). 

KONTAKT: 
Tel: +43 681 102 17405
E-post: lisa.schipper@ouce.ox.ac.uk